facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Unikátní aplikace E-start funguje jako kurzová prevence

24. 1. 2021
Unikátní aplikace E-start funguje jako kurzová prevence

Aplikace E-start Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se stala součástí exportního poradenství agentury CzechTrade a lze ji využít v rámci portálu businessinfo.cz. Její spoluautorka a řešitelka projektu Martina Krásnická se tématem kurzových rizik zabývá už takřka deset let. Aplikace byla vyvinuta za podpory TA ČR v rámci Programu ÉTA.

Tato unikátní aplikace je vhodná pro obchodníky z malých a středních podniků či start-up firem při odhadu případné kurzové ztráty u pohledávek a závazků v cizí měně, neboť jim nabízí odpověď na následující otázky: Jakou nejhorší ztrátu bych zaznamenal v případě mého obchodu z pohledu historie, konkrétně za posledních 20 let? Je měna, ve které chci či jsem nucen obchodovat, dostatečně stabilní? Jaká může být pravděpodobná ztráta u mého obchodu v době splatnosti?

„Cílem aplikace není spekulace s měnami, ale odhad kurzových ztrát. Pozornost je zaměřena primárně na negativní aspekty kontraktů, i když je jasné, že mohou být i ziskové,“  vysvětluje Martina Krásnická.

Z průzkumů mezi podnikateli a uživateli portálu vyplývá, že o nástroj je velký zájem, a to i proto, že je v českém prostředí jedinečný. „Díky zpětné vazbě od podnikatelů víme, jak aplikaci ještě podstatně vylepšit vzhledem k zajištění. Chystáme i semafor, který ukáže příznivost situace vzhledem k minulosti," dodává Krásnická. Současná ekonomická situace způsobená koronavirovou krizí nyní přináší příležitost podpořit podnikání a export v maximální možné míře přenesením do online světa. Systém kurzové prevence a aplikace E-start přesně odpovídá této potřebě a reaguje na aktuální problémy a příležitosti. Aplikace je mavíc chráněna slovní Ochrannou známkou: E-Start - Systém prevence kurzového rizika.

 

Zdroj: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


Martina Krásnická                     foto Krasnicka

Martina Krásnická získala magisterský titul na VŠE v Praze se specializací na komerční právo. V roce 2010 zahájila své doktorské studium v oboru Ekonomika a management na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde nyní působí jako odborná asistentka Katedry regionálního managementu a práva EF JU.