facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Karlova se představuje: Laboratoř biomechaniky extrémních zátěží

5. 2. 2017
Univerzita Karlova se představuje: Laboratoř biomechaniky extrémních zátěží

Laboratoř biomechaniky extrémních zátěží se zaměřuje na otázky funkční a strukturální odezvy pojivových tkání, orgánů a systémů na dynamické zátěžové pole. Dále je školicím centrem biomechaniky Ph.D. pro celou UK s osmi školicími pracovišti UK a AV ČR, s akreditací habilitačního a jmenovacího řízení oboru biomechanika a  také znaleckým ústavem pro obor biomechanika.

Cílem je matematické vyjádření reologických parametrů thermo-visko-elastických tkáňových struktur (vazů, šlach, kostí, svalů). Výstupem jsou parametrizace artificiálních materiálů (nanomateriály – scaffoldy, implantáty) jako vstupy pro jejich výrobu, doporučení zátěžových režimů při regeneraci organismu poúrazových, pooperačních stavů a rekondičních postupů. Dále jsou řešeny otázky pohybových interakcí člověka s akcentem na konkrétní úlohy bezpečnosti práce, dopravy, balistické ochrany bezpečnostních složek, bezpečnosti volnočasových aktivit – sportu, produktů pro fyzioterapii – labilní elektromechanické plošiny, motodlahy apod.

Tým pracoviště je zkušeným řešitelem cca 30 grantových projektů GA ČR, TA ČR, Mininisterstva zdravostnictví, OP VaVpI, příhraniční spolupráce a GA UK. Výsledky pravidelně publikuje v časopisech s IF, SCOPUS a ve vědeckých monografiích.

Laboratoř nabízí:

  • Konzultační činnost v problematice interakce člověka s okolím.
  • Testování schopností řidiče na dynamickém automobilovém trenažeru, umožňujícím při sledování virtuálního okolí automobilu pomocí 6 řízených elektromotorů simulovat pohyby kabiny řidiče odpovídající reálné jízdě (jediný v ČR).
  • Analýza teplotního pole - termokamera - umožňuje analyzovat distribuci tepla např. únik tepla z budov, pevných i pohyblivých objektů, oblečení, povrchu těla apod.
  • Rychlokamera – analýza extrémně rychlých dějů – destrukce pevných předmětů, rozstřik tekutin, průnik střel do pevných i tekutých materiálů, crashtesty, důsledky úderů, pádů atd.

 crash


Tento článek vznikl ve spolupráci s Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy a Katalogem služeb. 

Zajímá vás, čím by vědecké týmy fakult Univerzity Karlovy mohly být užitečné pro vaši firmu, organizaci nebo úřad? Centrum pro přenos poznatků a technologií vytvořilo ve spolupráci s partnery z celé univerzity přehledné vizitky, které vám přiblíží konkrétní nabídku.

CPPT barevné malé