facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Karlova zakládá společnost pro přenos vědeckých poznatků

26. 6. 2018
Univerzita Karlova zakládá společnost pro přenos vědeckých poznatků

Univerzita Karlova posouvá hranice v oblasti praktického využití a financování vědy, výzkumu a inovací v České republice. Jako první vysoká škola se rozhodla založit stoprocentně vlastněnou dceřinou společnost s názvem Charles University Innovations Prague s.r.o., zkráceně CUIP.

Univerzita Karlova zakládá jako první vysoká škola v ČR samostatnou dceřinou společnost pro přenos vědeckých poznatků do praxe. CUIP by měla být mostem mezi vědeckými týmy a komerčními subjekty. Úkolem CUIP bude zajistit uplatnění univerzitních znalostí a technologií v praxi. Prioritou CUIP je zakládání, řízení a investování do univerzitních spin-off společností.

Univerzita Karlova je první vysokou školou v ČR, která samostatnou dceřinou společnost za tímto účelem založila. V českém vysokoškolském systému se jedná o zcela unikátní koncept, který zásadně přispěje k efektivnějšímu přenosu vědeckých znalostí a technologií z univerzitní půdy ke komerčním partnerům, a tím také k veřejnosti. Doposud tyto úkoly primárně zajišťovalo Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy. Cesta k praktickému uplatnění konkrétního vědeckého výstupu byla ale často administrativně náročná a zdlouhavá. Založení dceřiné společnosti je průlomovým rozhodnutí, které má za cíl tento proces výrazně zefektivnit.

Jedná se o historický milník, kterým posouváme dosavadní hranice v oblasti financování a praktického využití vědy, výzkumu a inovací nejen na Univerzitě Karlově, ale rovněž v České republice. Věřím, že díky CUIP se řada unikátních vědeckých projektů a objevů rychleji přenese do praxe. Univerzita Karlova se tímto krokem zařazuje po bok těch nejlepších univerzit na světě, jako je Oxford, Louvain či ETH Zurich. Pevně doufám, že naše cesta bude inspirací i pro další vysoké školy v naší zemi;“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Na činnost CUIP dohlíží dozorčí rada jmenovaná rektorem UK. Úkolem CUIP je především rozšířit a zefektivnit stávající nabídku služeb v oblasti inovací a komercializace na UK a zprostředkovat kontakt akademické obce a externích investorů pro oblast zakládání univerzitních spin-off firem a transferu znalostí. Očekávaným dlouhodobým přínosem je zvýšený počet objevů a vynálezů UK, které naleznou praktické uplatnění, a zároveň rostoucí zájem externích partnerů a spolupráci s UK prostřednictvím CUIP.

ředitel Otomar Sláma 3

Ředitelem nové společnosti se stal Otomar Sláma, dosavadní zástupce ředitele CPPT UK.

Zásadní výhodou CUIP je, že subjekty z komerční sféry budou mít rovnocenného partnera - někoho, kdo má podobně nastavené interní schvalovací procesy, a kdo je díky tomu velmi dynamický. Univerzita jako taková má své interní procesy, které primárně nebyly připravovány na obchod;“ vysvětlil pro Vědavýzkum.cz ředitel CUIP Otomar Sláma. Následně i nastínil jaké budou jeho první kroky v nové funkci: V první řade je nutná stabilizace společnosti a vyřízení administrativních povinností jako je přihlášení se k příslušným daním a podobně. Především ale budeme nyní navazovat na práci CPPT. Část z jejich projektů převezmeme a budeme komercializovat pod hlavičkou CUIP. Už nyní jednáme o třech až čtyřech projektech a můžeme prozradit, že jedním z nich je Attentat 1942.

Samostatná dceřiná společnost Charles University Innovatinos Prague s.r.o. má být partnerem exitujícího Centra pro přenos poznatků a technologií UK. To bylo založeno v roce 2007 a za jeho významného přičinění vznikly vědecké projekty, jako například zmíněná výuková počítačová hra Attentat 1942, metoda PRENS, které pomáhá pacientům s inkontinencí či interaktivní terapeutická pomůcka Homebalance.

CPPT zůstane součástí univerzity, bude i nadále zajišťovat vědecko-výzkumným týmům právní a patentovou podporu a vyhledávat zajímavé náměty v rámci univerzity. Ve chvíli, kdy bude identifikován zajímavý projekt a připraven ke komercializaci, převezme jej dceřiná společnost. CUIP zvolí a zajistí vhodnou formu komercializace, tedy možnost založení spin-off či prodej průmyslového vlastnictví nebo licence.

Vznikem Charles University Innovations Prague, s.r.o. získáváme jako univerzitní Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy silného partnera. CUIP zároveň vnímám jako nový flexibilní nástroj, který nám pomůže rozšířit aktivity univerzity v oblasti transferu znalostí a technologií a jejich uplatnění v praxi. Věřím, že maximálně využijeme vzájemné synergie. Naše spolupráce s CUIP bude přínosem jak pro akademickou obec, tak pro externí partnery UK,“ doplnila ředitelka CPPT Hana Kosová.

Další informace jsou k dispozici na již spuštěném webu www.cuip.cz

logo CUIP

Logo nové společnosti.

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: Univerzita Karlova