facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda do praxe: Aplikace Glitr pomáhá ve výuce

6. 12. 2022
Věda do praxe: Aplikace Glitr pomáhá ve výuce

Tablety a mobilní telefony jako součást moderního pojetí výuky. To je realita, s níž je možné se setkat na olomoucké Základní škole Heyrovského, kde v těchto dnech začalo pilotní testování aplikace Glitr. Na jejím vývoji se podíleli odborníci z Pedagogické a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Zeda 2

Na uvedení aplikace do praxe nyní spolupracuje Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (UP) a společnost City Street Games.

Žáci prostřednictvím zábavných úkolů získávají znalosti napříč nejrůznějšími předměty, učitelé navíc mohou aplikaci zapojit do výuky nejen ve třídě, ale rovněž v ulicích města nebo v přírodě. V českém prostředí se podle tvůrců jedná o unikátní řešení, které zároveň splňuje nároky Rámcového vzdělávacího programu a využívá propojení populárních technologií a her s výukou.

„Na projektu pracujeme více než dva roky a jsme velmi rádi, že už jsme postoupili do fáze, kdy se zkouší přímo ve výuce na základních školách. Vyvinuli jsme aplikaci, která má rozvíjet digitální kompetence a digitální gramotnost žáků, má jim pomoci při získávání vědomostí a zároveň má bavit jak děti, tak jejich učitele. Měli jsme možnost sledovat práci s aplikací přímo ve výuce a mám z výsledku dobrý pocit,“ hodnotí první zkušenosti z pilotního testování hlavní řešitel projektu Zábavná EDukativní Aplikace (ZEDA) Štefan Chudý z Pedagogické fakulty UP.

V šesté třídě olomoucké školy Heyrovského zatím zkoušejí výhody nové aplikace například během kombinované výuky českého jazyka a výtvarné výchovy. Díky hře se žáci ocitají v galerii, kde má dojít ke krádeži uměleckého díla, ale zloděje se podaří chytit. Průběh hry všichni společně sledují na obrazovce vedle tabule. Pod dohledem učitelky si děti během výuky posílají z lavice do lavice tablet, pracují s obrázky a textem, plní úkoly a odpovídají na otázky. „Je to zábava a určitě bych to doporučila i jiným třídám. Běžná výuka mě někdy nebaví, ale na tuhle hodinu se těším,“ říká jedna ze žaček Natálie. „V hodinách obvykle nepracujeme s mobilem a tabletem, takže je fajn si to vyzkoušet,“ doplňuje její spolužák Tadeáš.

Zeda 3

Podle jejich učitelky Jany Svobodové se děti zábavnou formou mnohem snáze učí. „Děti používají moderní technologie zcela běžně, jsou součástí jejich životů. Považuji tedy za nezbytné je zařadit i do současné výuky, která je díky tomu pestrá, mohou se u ní zasmát a zároveň se dozvědět něco nového. V této aplikaci se i dobře orientují, práce s ní je velmi intuitivní,“ popisuje výhody moderní formy vzdělávání. Glitr podle jejích vlastních zkušeností nabízí i dobré možnosti pedagogům při přípravě na vyučovací hodinu. „Učitel si v aplikaci může jednoduše nastavit cokoliv, co právě potřebuje probrat ve svém předmětu, stačí jen vyhledat vhodné obrázky, texty a vymyslet k nim zábavné úkoly. Aplikace je využitelná napříč všemi obory výuky a umožňuje i vytváření vazeb mezi předměty, což je pro děti velmi důležité,“ říká Jana Svobodová.

Zeda 1

Projekt ZEDA podpořila Technologická agentura České republiky prostřednictvím programu GAMA 2 v rámci tzv. Proof-of-Concept projektů Vědeckotechnického parku UP, aplikace vznikala i ve spolupráci s Pedagogickou a Přírodovědeckou fakultou UP. „Úkolem těchto projektů je převádět zajímavé výsledky vědy a výzkumu do praxe. V případě vzdělávací aplikace se to jednoznačně podařilo a teď bude naším úkolem dostat tuto moderní vzdělávací pomůcku k co možná největšímu počtu žáků. Zájem už nyní projevilo na šest desítek moravských škol,“ podotýká Petr Kubečka, ředitel Vědeckotechnického parku UP.

Využití digitálních technologií ve výuce je podle Karla Buchty ze společnosti City Street Games aktuálním problémem, kterým se české školství zabývá. „Podle Rámcového vzdělávacího programu by si základní digitální kompetence měli osvojit všichni absolventi základních škol. Aplikace Glitr nabízí školám unikátní řešení, které jsme mohli rozvinout právě díky spolupráci s Univerzitou Palackého. Máme jedinečnou šanci dětem ukázat, že mobil, který dnes běžně využívají jako multimediální zařízení ke sledování filmů a hraní online her, je i skvělým nástrojem k získávání informací. A navíc pro výuku využíváme herní principy, které baví nejen děti, ale i všechny nadšené pedagogy, protože vidí ve třídě okamžitou odezvu. Je to jednoduše Komenského škola hrou,“ dodává Karel Buchta.

Více informací k projektu ZEDA zde.

 

Text: Egon Havrlant

Foto: Martin Višňa

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci 


 Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz, který je partnerem rubriky Transfer a spolupráce portálu Vědavýzkum.cz. Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

Transfer technologií je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Transfera logo

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytuje konzultace a služby všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. CETTAV vytvořil a stará se o obsah Portálu transferu AV ČR.