facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda do praxe: LongHand – prodloužená ruka kytaristy

13. 4. 2022
Věda do praxe: LongHand – prodloužená ruka kytaristy

Pro hudebníky jsou zesilovače hudby, tedy tzv. komba, jednou z nejvíce ceněných vlastnictví. Jakýkoliv zásah do komba, i za cenu dosažení vylepšeného zvuku, je pro ně nepřípustný. Stejně tak pro výrobce v případě reklamace. Ovšem dosáhnout hraním jiného zvuku je rovněž žádoucí a bez vývoje a inovací nereálné.

jacek dylag hUHzaiAHuUc unsplash

Originální a užitečné

Inovativní řešení dokáže výrazně rozšířit funkčnost zesilovačů, aniž by do nich uživatel musel jakkoli zasahovat. To je rozhodující faktor. Bez potřeby zásahu do konstrukce zesilovače se výrazně rozšíří jeho funkce, a sice tím, že lze měnit zvuk hudby. Navržený dálkový ovladač je určen pro výrobce analogových hudebních zesilovačů. Jedná se o zcela nový přístup k možnostem instalace těchto zařízení. Za pomoci zařízení nainstalovaného na zesilovači a nožního pedálu, který je dálkovým ovladačem zařízení, lze měnit zvuk hudby.

Třikrát pro

Na prvním místě je bezesporu unikátnost řešení, na trhu není žádné podobné zařízení, které umožňuje dálkové ovládání zařízení bez narušení interiérového designu. Ovládání nožním pedálem je pro hudebníky zásadní výhodnou, protože nemusí přerušit hraní. Na přístroji si lze předdefinovat zvuky, které jsou pro každého konkrétního hudebníka potřeba.

Wanted – hledá se partner / výrobce

Na obchodního partnera, pohybujícího se v hudebním průmyslu, ideálně zabývajícího se výrobou analogových hudebních zesilovačů, čeká technologie připravená pro uvedení do sériové výroby. Prototyp je dále vylepšován z pohledu designu, po stránce funkčnosti je již ve finální verzi.

Možnost měnit zvuk hudby během hraní bez jakýchkoliv omezení je pro hudebníky velice inovativní záležitost a pro výrobce půjde o rozšíření portfolia produktů. Jaké mají autoři této inovativní technologie Milan Novák a Ladislav Ptáček zkušenosti s transferováním vědeckých výsledků do praxe? „Přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe pro nás znamená získat nový náhled na celé řešení. Je skvělé se potkávat s lidmi z praxe. S naším patentem se zabýváme už skutečně dlouhou dobu. Stále se ho snažíme zdokonalovat, vymýšlet různé varianty, co by se dalo vylepšit, nebojím se říci, že ho hýčkáme. Pak stačí krátká chvíle setkání s lidmi z praxe a dostaneme úžasné nápady, jak jít kupředu. Ten pohled zvenčí je nenahraditelný a velmi motivační. Vždycky, když jsme si mysleli, že už není kam se posunout, zpětná vazba nás zase dostala o kus dál. Neotřelý pohled nezaujatého člověka. Vnímání věcí z nového úhlu, nové nápady. A to nás baví!“

 

Zdroj: Kancelář transferu technologií JU

 

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity je specializované oddělení patřící pod rektorát univerzity. Kancelář slouží všem fakultám a samostatným pracovištím univerzity. Jejím posláním je pomoci překlenout mezeru mezi vědeckými laboratořemi a komerční sférou.

Kancelář je také kontaktním místem pro firmy, které mají zájem o spolupráci s univerzitou. Navazujeme spolupráci mezi firmami a vědeckými týmy jednotlivých fakult Jihočeské univerzity.
Pomáháme komerčním i nekomerčním subjektům.

Přenášíme znalosti a vynálezy z výzkumu do praxe


Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz, který je partnerem rubriky Transfer a spolupráce portálu Vědavýzkum.cz. Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

Transfer technologií je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Transfera logo

 

 

 

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytuje konzultace a služby všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. CETTAV vytvořil a stará se o obsah Portálu transferu AV ČR.

logo ssc