facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda do praxe: Nová pomůcka pomáhá lidem po mozkové příhodě

15. 9. 2022
Věda do praxe: Nová pomůcka pomáhá lidem po mozkové příhodě

Pod vedením ergoterapeutky Mariky Hrůšové vznikla na Rehabilitační klinice ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové nová pomůcka, která pacientům po ochrnutí horní končetiny v důsledku cévní mozkové příhody či úrazu usnadňuje provádění každodenních činností. Navíc pomůcka zvyšuje schopnost sebeobsluhy a ulevuje od bolesti zad.

stock rehabilitation

Jedním z nejčastějších následků cévní mozkové příhody či traumatu je ochrnutí (paréza) horní končetiny v oblasti pažní pleteně. Pacienti ovládají postiženou končetinu obtížně, čímž dochází k bolestivému přetěžování měkkých tkání v oblasti ramene. Omezená hybnost horní končetiny zároveň pacientům znemožňuje provádět běžné každodenní činnosti, jako jsou například dosah, úchop nebo manipulace s předmětem, a pacient se tak stává závislým na okolí. Vedle nezastupitelné role intenzivní rehabilitace je nutné dočasné polohování končetiny, k čemuž se využívají různé kompenzační pomůcky.

V současné době je běžným řešením pro znehybnění končetiny například netkaný trojcípý šátek nebo závěs pro paži „taškového“ typu, kdy je předloktí uloženo v měkké „tašce“ s volným zápěstím. Jejich nevýhodou je fakt, že často přetěžují krční páteř a působí tím bolesti či otoky. Zároveň pro samotného pacienta bývá obtížné si postiženou horní končetinu do takových pomůcek zafixovat.

orezy 25

Větší komfort a snadnější manipulace

Fyzioterapeuti z Fakultní nemocnice Hradec Králové vyvinuli novou pomůcku – závěs pro paretickou končetinu, určenou pro jednoduché zafixování postižené končetiny do ideální polohy bez nutnosti zavěšení přes oblast krku. Díky jednoduchosti a snadné manipulaci se závěsem si ho může pacient nasadit sám. Závěs fixuje loketní kloub a zápěstí do „kapsy“, která tvoří oporu a zajišťuje ideální polohu končetiny tak, aby nepoškodila svaly a klouby horní končetiny, čímž zvyšuje pacientovu možnost samoobsluhy a kvalitu života v době rekonvalescence. Vhodnou délku závěsu si nastavuje uživatel povolením nebo přitažením suchých zipů, čímž si jinak univerzální pomůcku upraví sobě na míru.

Závěs pro paretickou končetinu je určen na přechodné období, dokud se funkce postižené končetiny nezlepší nebo dokud se nestabilizuje stav pacienta natolik, kdy lze pacienta vybavit vhodnou ortézou. Prototypy byly průběžně testovány ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a na základě zpětné vazby odborných pracovníků i samotných uživatelů upravovány až do finální podoby.

Kromě využití závěsu u pacientů po cévní mozkové příhodě, u paréz pažní pleteně, periferních paréz po úrazech horní končetiny, kde je nutné dočasné polohování, nachází závěs využití například i u Sudeckova syndromu, který se projevuje mimo jiné i otokem. Závěs je navržený tak, aby zajistil menší ohyb v loketním kloubu a tím i lepší odtok lymfy z horní končetiny. Tím se snižuje riziko otoku, zlepšuje se průběh rehabilitace a minimalizuje se vznik sekundárních obtíží. Manipulace se závěsem je navíc velmi snadná a pacient ji zvládá sám.

zepredu

Do praxe!

Vývoj pomůcky podpořila Technologická agentura České republiky v rámci programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2. Technické řešení směřuje k ochraně českým užitným vzorem. Odborníci z Centra transferu biomedicínských technologií z Fakultní nemocnice Hradec Králové směřují k nalezení vhodného nabyvatele licence. Zájemcům budou moci poskytnout licenci k českému užitnému vzoru, know-how vztahující se k technickému řešení i právo využívat instruktážní a propagační video smyčku jako audiovizuální dílo.

Vývoj nové pomůcky reaguje na zvyšující se potřebu ošetřovatelské péče u nemocných s poruchou hybnosti horní končetiny podstupujících rehabilitaci v oblasti neurologie, traumatologie či ortopedie. Zájemcům poskytne více informací vedoucí Centra transferu biomedicínských technologií Lucie Bartošová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). 

Na specifické informace k nové technologii se můžete podívat také v databázi platformy Transfera.

 

Zdroj: Fakultní nemocnice Hradec Králové


Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz, který je partnerem rubriky Transfer a spolupráce portálu Vědavýzkum.cz. Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

Transfer technologií je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Transfera logo

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytuje konzultace a služby všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. CETTAV vytvořil a stará se o obsah Portálu transferu AV ČR.