facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda do praxe: Unikátní potravinový doplněk

18. 5. 2022
Věda do praxe: Unikátní potravinový doplněk

Nový kmen houby z rodu Cordyceps, který se povedlo popsat vědcům z Biologického centra AV ČR, může posloužit jako náhrada tradičních léčivých přípravků, které se užívají v asijské medicíně. Obsahuje totiž unikátní látky, které mají preventivní účinek na neurodegenerativní onemocnění.

Cordyceps sinensis

Ukázka houby housenice čínské, zdroj: Wikipedia

Vláknité houby rodu Cordyceps, Beauveria nebo Isaria patří mezi významné druhy používané po tisíciletí v asijské medicíně jako léčivé houby pro celkovou podporu zdraví. Nově bylo prokázáno, že látky, které obsahují tzv. beauverolidy, mají na nervovou soustavu podpůrný účinek a účinkují jako prevence neurodegenerativních onemocnění. Dosud přitom není zcela přesně znám mechanismus jejich účinku.

Získat originální surovinu z těchto hub je však stále obtížnější. V současné době se na trhu uplatňují zejména housenice červená (Cordyceps militaris) a housenice čínská (Cordyceps sinensis), která však byla již v přírodě vyhubena intenzivním sběrem. Oba druhy obsahují celou řadu biologicky aktivních látek, včetně malých dipeptidů, cyklických peptidů, nukleosidů, beta-glykanů a vykazují pozoruhodné biologické účinky. Jejich extrakty se pak používají jako tonikum pro stimulaci imunitního systému a při podpůrné léčbě celé řady onemocnění.

Unikátní náhradou těchto často nedostupných přírodních produktů může být nový kmen houby Cordyceps s vysokou schopností produkce beauverolidů. Ten se podařilo izolovat a popsat vědcům z Biologického centra AV ČR. Tento nový kmen je příbuzný velmi ceněné housenice čínské.

Léčivé houby z laboratoře

Během výzkumu entomopatogenních hub se vědcům pod vedením Petra Šimka z Biologického centra AV ČR ve spolupráci se společností Mycotech s.r.o. podařilo izolovat a popsat nový kmen hub Cordyceps. Následně pak vědci optimalizovali jeho kultivaci v laboratorním měřítku a chemická molekulární analýza potvrdila vysokou produkci cyklických depsipeptidů beauverolidů. Vědci předpokládají, že nově popsaný kmen najde uplatnění jako účinná složka potravinového doplňku, ať už ve formě tablety nebo želatinové kapsle, který bude mít preventivní účinek na neurodegenerativní onemocnění.

Mezi hlavní výhody navrženého procesu výroby v laboratorních podmínkách patří čistota celé produkce. Zamezí se totiž kontaminaci produktů kultivačním médiem. Další výhodou je možnost převodu izolovaného mycelia do orálně použitelné formy potravinového doplňku bez jakékoli chemické úpravy, například bez použití organických rozpouštědel. Popsána je i příprava jemně mletého mycelia (shluku vzájemně propletených vláken typických právě pro houby).

Transfer v plném proudu

Další cíl celého projektu je jasný. Je třeba najít výrobce a získat povolení k užití nového potravinového doplňku. Odborníci z Úseku transferu technologií Biologického centra AV ČR aktuálně spolupracují s vědeckým týmem, konzultují jednotlivé kroky, podílejí se na průzkumu trhu a řeší smluvní ujednání. Tým vědců však nezůstává stranou a do hledání zájemců o licenci se také aktivně zapojuje.

Souběžně se dokončuje také příprava výroby. Výzkumníci pracují na tom, jak bude nový kmen houby zpracován a formulován do tablety. Podle dosavadních odhadů chybí dva až tři roky do bodu, kdy bude možné předat celou technologii vybranému výrobci ze soukromého sektoru.

Velkou konkurenční výhodou celého projektu je to, že na trhu zatím žádný podobný produkt, který by obsahoval extrakt beauverolidu ze specifického kmene ve vyšších koncentracích, dostupný není. Budoucí výrobce tak získá možnost vyrábět unikátní potravinový doplněk. Koncovým zákazníkem přitom mohou být osoby trpící například Alzheimerovou chorobou, ale i lidé zdraví, kteří tento doplněk stravy mohou brát jako prevenci.

Produktový list výsledku najdete v Databázi Portálu transferu AV ČR. Nabídka výsledků výzkumu z pracovišť Akademie věd ČR je zde samozřejmě široká.

 

Zdroj: Akademie věd ČR 


Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz, který je partnerem rubriky Transfer a spolupráce portálu Vědavýzkum.cz. Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

Transfer technologií je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Transfera logo

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytuje konzultace a služby všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. CETTAV vytvořil a stará se o obsah Portálu transferu AV ČR.