instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Vědci z Univerzity Palackého vyvinuli jedinečnou laboratorní pomůcku

25. 2. 2017
Vědci z Univerzity Palackého vyvinuli jedinečnou laboratorní pomůcku

Vědecký tým pod vedením Karla Koberny z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyvinul laboratorní pomůcku, která doposud neměla na trhu obdoby. Jedná se o speciální separátor UniTrap, který může být použit pro magnetickou separaci, výzkum magnetických částic nebo laboratorní diagnostiku.

V roce 2014 se tým Karla Koberny přihlásil s nápadem na vytvoření zařízení pro separaci magnetických částic do Proof-of-Concept projektů Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP). Tyto projekty se zaměřují na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění a jsou financovány Technologickou agenturou ČR z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA.

Vědci, chtěli přijít se zařízením, které by odpovídalo jejich požadavkům, a které v té době na trhu nebylo. Už v době podání návrhu měli vyrobený prototyp, který měl však spoustu chyb a bylo třeba ho vylepšit, dopracovat a nabídnout dalším uživatelům. Prototypu byl v průběhu roku 2016 udělen český patent a bylo zažádáno o mezinárodní patentovou ochranu. Projekt týmu Karla Koberny byl úspěšně ukončen již po devíti měsících řešení na konci roku 2015.

Vývoj magnetického separátoru na základě dalších zkoušek a připomínek uživatelů pokračoval s výraznou podporou VTP UP i v roce 2016. Vědci vyvinuli nový prototyp, který je snadno vyrobitelný v 3D tiskovém centru VTP UP a jehož obsluha je navíc absolutně intuitivní.

VTP UP se také chystá v březnu vyhlásit, pro další zájemce o Proof-of-Concept projekty, novou výzvu.

Více informací naleznete na webu VTP UP.

 

Zdroj: UPOL