facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vnímáme TA ČR jako nástroj pro podporu VaV ve firmách

24. 2. 2019
Vnímáme TA ČR jako nástroj pro podporu VaV ve firmách

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Technologické agentury ČR se dohodli na prohloubení spolupráce. Více chce Svaz průmyslu spolupracovat i s celým Týmem Česko, kam TA ČR patří, a který podporuje české firmy v rozvoji podnikání a v expanzi na zahraničí trhy.

Svaz průmyslu a dopravy ČR má velký zájem na tom, aby programy na podporu výzkumu a inovací ve firmách spravované Technologickou agenturou ČR (TA ČR) pomáhaly zvyšovat konkurenceschopnost českých firem. „Proto jsme se dohodli, že Svaz průmyslu pomůže TA ČR v nynějším procesu transformace, aby se zefektivnily a zrychlily všechny procesy spojené s podporu firemního výzkumu a inovací,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu bude ještě více vnášet do pracovních skupin při TA ČR informace a návrhy z podnikatelského prostředí a z jednání s jinými rezorty a poskytovateli podpory. Intenzivněji se bude také zapojovat do diskusí mezi TA ČR a ministerstvem průmyslu a obchodu, jejichž spolupráce je pro podporu firem klíčová.

„Hlavním posláním Technologické agentury je efektivně a smysluplně podporovat, prostřednictvím finančních prostředků přidělených Vládou ČR ze státního rozpočtu, aplikovaný výzkum a inovace. V letošním roce očekáváme mnoho náročné práce. Zejména důležitá bude administrace programů ministerstev, které jsme nově převzali, a další programy. O to více si vážíme podpory Svazu průmyslu a dopravy a jeho spolupráce při nastavování správných podmínek státní podpory výzkumu a inovací,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

„TA ČR musí být vnímána jako instituce, která efektivně podporuje výzkum a inovace ve firmách. Chceme pomoci tomu, aby se TA ČR vyvinul v instituci, která bude tato očekávání naplňovat,“ dodává Eduard Palíšek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu má s Technologickou agenturou ČR podepsané od roku 2014 Memorandum o spolupráci. Na něj navazuje Akční plán spolupráce, který je pravidelně aktualizován a obsahuje konkrétní témata. Mezi ně patří zejména společná diskuse nad přípravou, resp. změnou programů a výzev relevantních pro podniky, prosazování dostatečného objemu podpory výzkum, vývoje a inovací cílené na podniky, resp. pro potřeby podniků. Dále je to společná účast v expertních a poradních týmech či získávání informací o potřebách podniků v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací. Svaz má také zástupce ve výzkumné a kontrolní radě TA ČR.

 

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR