facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

VŠCHT realizovala regenerační linku pro českou farmaceutickou firmu

8. 5. 2020
VŠCHT realizovala regenerační linku pro českou farmaceutickou firmu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) má ve své vědecké DNA zakódován nejen základní výzkum, ale také výzkum aplikovaný. Posledním příspěvkem k této větvi tvůrčí činnosti je návrh linky na regeneraci bezvodého methanolu pro společnost VUAB Pharma, tradičního českého výrobce v oblasti farmacie.

Nové zařízení úspěšně prošlo zkušebním provozem v roce 2019 a nyní již funguje na plný výkon. Autorem laboratorního výzkumu a návrhu linky je výzkumná skupina Jiřího Trejbala z Ústavu organické technologie, která má za sebou návrhy mnoha rektifikačních kolon v České republice i zahraničí.

VUAB Pharma je významným producentem a exportérem nystatinu, který se využívá při léčbě kvasinkových infekcí. Při jeho výrobě se používá jako rozpouštědlo methanol. Během výrobního procesu odpadá vodný roztok methanolu, jenž je znečištěn dalšími látkami. Regenerace methanolu z odpadního roztoku do původní formy je přitom klíčovou částí technologie, bez níž nelze nystatin efektivně vyrábět.

regenerační linka

Nové zařízení navržené Jiřím Trejbalem nahradilo téměř 50 let starou kolonu, kterou bylo, vzhledem k její konstrukci, obtížné čistit. „V poslední době na ní navíc docházelo k častým havarijním stavům, což mělo negativní efekt na výrobu nystatinu. Nové zařízení má vyšší kapacitu a zároveň výrazně nižší spotřebu tepla,“ vysvětluje Trejbal.

Vývoj konceptu nového způsobu regenerace bezvodého methanolu trval asi půl roku a zahrnoval důkladnou analýzu vstupního proudu odpadního methanolu, laboratorní rektifikace s reálnou směsí, matematické modelování regenerace a samotný design nové linky.

„Největším problémem, který jsme museli vyřešit, byla skutečnost, že nástřik odpadního methanolu obsahuje pevnou fázi a při samotné destilaci další pevná fáze vzniká. To vede k zanášení zařízení. Proto jsme museli linku navrhnout tak, aby bylo možné kritické části snadno čistit,“ říká Jiří Trejbal. „Čištění lze nyní zvládnout v řádu jednotek hodin, zatímco u starého systému to byly dny,“ doplňuje s odkazem na pozitivní finanční dopady nového řešení.

Dalším problémem byla prostorová omezenost v místě realizace, proto je část zařízení umístěna mimo interiér výrobní haly, druhá část zůstala uvnitř. Výrobu a montáž linky zajistila společnost Pento .

Ústav organické technologie spolupracuje s VUAB Pharma, sídlící v Roztokách u Prahy, dlouhodobě. V roce 2015 například společně uvedly do provozu linku na regeneraci acetonu. Projekt regenerace bezvodého metanolu byl podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Zdroj: VŠCHT Praha

redakčně upraveno