facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

VUT bude studenty učit podnikat. Ti nejšikovnější dostanou peníze na rozjezd

26. 9. 2019
VUT bude studenty učit podnikat. Ti nejšikovnější dostanou peníze na rozjezd

Pojď podnikat! Tak se jmenuje projekt Vysokého učení technického v Brně, který startuje na začátku zimního semestru ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem. Pro padesát studentů VUT je od října připravena série šesti workshopů, kde se naučí, jak proměnit myšlenku ve funkční podnikání.

Brno rektorát VUTAž deset nejzajímavějších nápadů bude po splnění podmínek oceněno rektorem VUT Cenou podnikavosti studenta, která je spojena i s finančním ohodnocením určeným na dopracování projektu a jeho uskutečněním. Kromě úspěšných podnikatelů z řad bývalých studentů univerzity se studenti budou moci poradit nejen s odborníky z JIC, ale také například i s univerzitními právníky či odborníky na transfer technologií. „Pokud by z celého projektu někdy v budoucnu vzešel úspěšný start-up, budeme spokojené,“ shodují se Hana Doležalová a Michaela Indruchová z Odboru strategie, které mají nový projekt pod garancí prorektora pro rozvoj vědecké a výzkumné činnosti Lubomíra Grmely na starosti.

S myšlenkou na podporu podnikání přišel rektor VUT Petr Štěpánek už před několika lety. „Chtěl, aby studenti neznali pouze akademickou sféru, ale byla jim nabídnuta i podnikatelská cesta. Máme řadu úspěšných absolventů, kteří rozjeli vlastní firmy, a rádi bychom tuto tendenci podpořili. Na základě tohoto rozhodnutí byla v roce 2016 do projektu MOST (Moderní a otevřené studium techniky) přidána část zabývající se vytvořením celouniverzitního programu na podporu podnikavosti studentů. Vloni to pan rektor podpořil tím, že v rámci institucionálních rozvojových projektů zažádal o podporu také ministerstvo školství. Oba projekty se tak spojily právě v programu Pojď podnikat!,“ objasnila Hana Doležalová. 

Konkrétně se jedná o šest výukových bloků, které se budou konat jednou za dva týdny. Studenti se zde dozví, jak zanalyzovat trh i konkurenci, jak sepsat byznys plán celou myšlenku odprezentovat a prodat případným investorům. „Máme velkou radost, že se do workshopů zapojí například i zakladatelé společností ConWe nebo NenoVision. Jedná se o úspěšné spin-offy VUT a studenti tak získají praktické rady a zkušenosti od lidí, kteří byli kdysi v podobné situaci, ale už celým procesem zdárně prošli,“ dodala Michaela Indruchová s tím, že do projektu se zapojí i řada vyučujících, právní oddělení i oddělení transferu technologií. Studenti tak budou moci konzultovat své nápady a poradit se o dalších krocích s odborníky z různých oblastí. 

Hlavním cílem projektu je, aby si studenti mohli vyzkoušet, co podnikání obnáší. „Aby zjistili, zda je tato cesta pro ně. Navíc bychom chtěli více propojit studenty napříč fakultami. Můžeme mít třeba na Fakultě chemické mladého vědce se skvělým nápadem, který se díky Pojď podnikat! dá dohromady s šikovným člověkemna marketing z podnikatelské fakulty a kreativcem z Fakulty výtvarných umění. Výběr studentů proto není omezen ani fakultami, ani zaměřením nápadů,“ uvedla Hana Doležalová.

Registrace byla otevřená do 25. září a podle organizátorů přišla řada zajímavých přihlášek a nápadů. Po splnění podmínek soutěže mohou navíc studenti svůj podnikatelský záměr prezentovat před komisí složenou ze zástupců VUT a JIC. Komise navrhne nejlepší projekty rektorovi VUT, který až deseti nejzajímavějším projektům následně udělí Cenu podnikavosti studenta a rozdělí až 800 tisíc korun. Finanční ohodnocení bude oceněným rozděleno ve dvou kolech. V prvním kole dostanou vybrané projekty stejnou částku na rozjezd. 

Druhá částka pak bude studentům vyplacena na základě prezentace nových výsledků. Její výše už se tak může lišit projekt od projektu. Podle Hany Doležalové bude hlavními kritérii hodnocení naplnění podnikatelského záměru a potenciál dalšího růstu. V budoucnu by univerzita i JIC chtěly také zůstat aktivně zapojeni tam, kde se podaří nastartovat reálné podnikání. Zakladatelům firem  plánují nabízet výpomoc, kanceláře, laboratoře a další podporu.

Hana Doležalová i Michaela Indruchová shodně doufají, že program Pojď podnikat!, který vznikl ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430 – MOST), se v budoucnu přemění v celouniverzitní program. Největším úspěchem by pak podle nich bylo, kdyby v rámci Pojď podnikat! vznikly start-upy, kterým se bude dařit. I proto univerzita podpoří všechny zájemce o podnikání. Nejen ty, kteří budou vybráni do programu. 

„I ti, kteří se nedostanou mezi vybraných padesát, nezůstanou bez pomoci. Naše Kariérní centrum VUT jim ve spolupráci s JIC nabídne různé semináře a workshopy. Všichni tak budou mít šanci své nápady rozvíjet, protože víme, že studenty podnikání zajímá, jsou kreativní a mají chuť své myšlenky uskutečňovat. Svět podnikání chceme proto otevřít všem, nejen těm, kteří studují na Fakultě podnikatelské,“ uzavřela Hana Doležalová.

 

Autorka: Zuzana Pospíšilová

Foto: Wikimedia Commons

Článek vyšel v magazínu Události na VUT (1 | 2019/2020). Celé číslo je dostupné zde.