facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Jak funguje inovační ekosystém na Univerzitě Karlově? Podívejte se na případovou studii vzniku ochranné známky Prověřeno v poušti, která vznikla ve spolupráci Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Centra pro přenos poznatků a technologií UK.

1. 8. 2020

Univerzita Karlova

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Univerzita Karlova podepsaly s firmou Immunotech, součástí koncernu Beckman Coulter, licenční smlouvu na využití společné technologie iBodies® pro měření volného testosteronu v krvi. Nové iBodies umožňují nahradit metodu využívající radioaktivního značení a zjednodušit tak měření volného testosteronu v klinických laboratořích.

31. 7. 2020

ÚOCHB AV ČR

Cévní mozková příhoda je společně se srdečními chorobami a onkologickými onemocněními celosvětově nejčastější příčina úmrtí. V České republice postihne 25 tisíc lidí ročně a bezmála 10 tisíc lidí ročně na její následky umírá. Výzkum v oblasti diagnostiky a léčby cévní mozkové příhody bude nyní komplexnější díky v evropském měřítku jedinečné a úzké spolupráci sedmi brněnských subjektů.

29. 7. 2020

FNUSA-ICRC

Využít potenciál 3D tisku ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu a přispět i k růstu pedagogických a didaktických kompetencí učitelů je cílem nového projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR. Vedou ho odborníci z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity spolu s kolegy z Ústavu výpočetní techniky MU a firmou Y Soft, jedním z komerčních lídrů oboru.

26. 7. 2020

Masarykova univerzita

Společnost alevia pořádá v rámci letošního ročníku komplexního vzdělávacího programu v Praze ve dnech 20. - 21. 10. 2020 pátý modul, který se zaměří na téma transferu znalostí a technologií.

17. 7. 2020

alevia

O různé formy spolupráce s firmami se snaží snad všechny obory na Masarykově univerzitě. Málokomu to jde ale tak dobře a dělá to tak dlouho jako Fakulta informatiky MU a její Sdružení průmyslových partnerů (SPP). Jaké jsou parametry dobrého vztahu se subjekty, které fungují tak jinak než univerzita? A jak se na tom podepsala koronavirová opatření?

13. 7. 2020

Masarykova univerzita

V úterý 15. září 2020 se v prostorách Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci v Praze uskuteční konference na téma inovací a transferu za účasti zástupců z Nizozemska, Německa a České republiky.

11. 7. 2020

Collaborations for the Future

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci hostil již 6. ročník workshopu věnovaného transferu technologií, na kterém se sešlo téměř 50 účastníků z celého Česka. V pěti pracovních skupinách se postupně diskutovala různá aktuální témata.

6. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

Na CEITEC VUT každoročně vzniknou desítky nových poznatků a výsledků výzkumné činnosti. Interní soutěž Innovation Entrepreneurship Award má za cíl tyto projekty s potenciálně zásadním dopadem na praxi a předpokladem uplatnění v průmyslu identifikovat a podpořit. 

6. 7. 2020

CEITEC

Naději na obnovu evropské konkurenceschopnosti ve výrobě solární panelů přináší výsledky mezinárodního projektu NextBase, jehož se účastnili vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR. Tříletý výzkum týmu 14 partnerů z osmi zemí podpořila Evropská unie v rámci programu Horizon 2020.

5. 7. 2020
Akademie věd ČR
Array
(
)