facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Posílení výzkumu nanotechnologií a biotechnologií v předaplikační fázi, tedy před jejich uplatněním v praxi, je hlavním smyslem společného projektu Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Získala na to dotaci 125,8 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Předaplikační výzkum pro ITI (Integrated Territorial Investment).

21. 4. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci

Mezinárodní vědecký tým Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) a americké Johns Hopkins University (USA) připravil a otestoval nové látky na léčbu rakoviny. Výsledky jsou natolik slibné, že oslovily zahraniční investory, kteří se rozhodli vývoj nových léčiv podpořit nezvykle vysokou částkou ve výši 40 milionů dolarů.

11. 4. 2018

Akademie věd ČR

Centrum ELI Beamlines pořádá workshop s názvem Industrial applications of high-power laser technologies of the Extreme Light Infrastructure. Cílem akce, která se bude konat ve dnech 24. - 25. května 2018, je ukázat aplikační potenciál vysokovýkonných laserů.

8. 4. 2018

ELI Beamlines

Kurz Research Commercialisation 2018 představí hlavní témata z oblasti transferu poznatků a technologií. Jeho cílem je zprostředkovat poznatky University of Cambridge Enterprise, jednoho z nejúspěšnějších transferových oddělení.

1. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologický skaut a vysloužilý vědec – jak o sobě s oblibou říká – Jiří Navrátil byl pozván chilským Oddělením transferu technologií při Centru pro biotechnologii a bioinženýrství (CeBiB), aby pomohl rozjet spolupráci vědců s tamními firmami. Chilské instituce se totiž potýkají s podobnými problémy jako ty české.

28. 3. 2018

Direct People

Rozvoj optického průmyslu v České republice, snadnější uplatnění špičkových výsledků výzkumu a vývoje nebo posilování mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem. To jsou některé z priorit Českého optického klastru (COC), který byl včera představen v Olomouci.

14. 3. 2018

OK4Inovace

První Aplikační laboratoř Akademie věd ČR (AV ČR), která propojuje české vědce se šlechtiteli a zemědělskou sférou slaví rok od svého vzniku. O služby unikátního zařízení, které provozuje Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) AV ČR, v. v. i. a které je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, je obrovský zájem.

14. 3. 2018
Akademie věd ČR
Array
(
)

Další, v pořadí 6. národní konference transferu technologií se uskuteční 16. – 18. 5. 2018 v Plzni. Akci pořádá spolek Transfera.cz se Západočeskou univerzitou v Plzni. Transferová konference je zatím největší připravovanou aktivitou pod hlavičkou spolku pro letošní rok.

12. 3. 2018

ZČU v Plzni

Na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava vznikla zcela nová metoda a zařízení pro vyhledávání osob v krizových situacích. Technologie umožňuje dohledat osoby například při závalu zeminou, v případě laviny, zemětřesení nebo dohledání oběti únosu v zástavbě. Stojí za ní výzkumný tým z Katedry telekomunikační techniky FEI, pod vedením Martina Tomise.

7. 3. 2018

VŠB-TUO

Britská společnost Artios Pharma, která se zabývá vývojem nových způsobů léčby rakoviny, uzavře s Masarykovou univerzitou licenční smlouvu. Ta firmě umožní využívat k výzkumu takzvané inhibice nukleáz patentované sloučeniny Masarykovy univerzity.

6. 3. 2018

Masarykova univerzita