facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Centru pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy se podařilo úspěšně uzavřít smlouvu mezi 2. lékařskou fakultou UK a společností Tesla Medical. Podepsaná dohoda zajistí pacientům trpícím inkontinencí moderní a důstojnou léčbu, která v této oblasti medicíny dosud chyběla.

12. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 oslavilo Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) Univerzity Karlovy deset let své existence. K úspěchům CPPT patří řada dokončených kvalitních projektů i realizace kurzu „Managament vědy a inovací“ pro studenty i zaměstnance univerzity.

4. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Stačí jich nepatrné množství, aby mohly narušit hormonální systém zvířat či člověka. Zároveň se ve vodě vyskytují v tak malých koncentracích, že je jejich měření velmi obtížné. Řeč je o endokrinních disruptorech. Na jejich detekci se se svým týmem zaměřuje doktor Michal Bittner z výzkumného centra MU RECETOX.

2. 11. 2017

CTT MU

Technologická agentura České republiky (TA ČR) podpořila výzkum účinného laseru, který je schopný atakovat ty nejlepší na světovém trhu. Používat se může v automobilovém průmyslu i při náročných lékařských operacích.

29. 10. 2017

TA ČR

K účinnějším léčivům i šetrnějším pesticidům chce dopomoci Václav Matoušek z brněnské firmy CF Plus Chemicals. Pomůžou mu speciální chemická činidla, na jejichž vývoj mu Brno dává 1,1 milionu korun. Podnikatel je čtvrtým příjemcem grantu SME Instrument Brno.

3. 10. 2017

JIC

Výzkumníkům, kteří v rámci svého post-doktorského výzkumu přišli s inovativními výsledky své vědecké práce a chtějí je převést do komerční praxe, se nabízí nová příležitost k získání místa na dvanáctiměsíčním intenzivním startupovém programu v Británii.

24. 9. 2017

Vědavýzkum.cz

Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně představuje výsledky prvního uzavřeného dílčího projektu GAMA. Zaměřoval se na komerční uplatnění nově připraveného révového nápoje se zvýšenými hodnotami zdraví přínosných látek.

23. 9. 2017

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Přenosný přístroj, který během několika minut odhalí otravu metanolem, vyvinuli vědci z Masarykovy univerzity (MU) ve spolupráci se společností WATREX Praha, s.r.o. Na přístroj, jehož vývoj trval zhruba tři roky, je od letošního roku zapsán také užitný vzor. Zda se bude vyrábět, nyní závisí na poptávce.

6. 9. 2017

Masarykova univerzita

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) ve spolupráci s Fyziologickým ústavem AV ČR vyvinul nové látky, které mají pozitivní účinky v experimentálních zvířecích modelech obezity či diabetu typu II.

31. 8. 2017

ÚOCHB AV ČR

Strategie EU pro Podunají (Podunajská strategie) vznikla jako druhá makroregionální strategie EU. V současné době je snahou v rámci této strategie vytvořit sociální sítě a webové stránky a rozvíjet tak široké spektrum aktivit ve prospěch vědecké činnosti.

25. 8. 2017

Národní portál pro evropský výzkum