instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

V důsledku špatného hospodaření, daného zejména odlesněním, obnažením svahů pastvou a následnou erozí, dochází v Etiopii k celkovému poškozování životního prostředí a degradaci krajiny. Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně se zde proto snaží o zlepšení životního prostředí i ekonomických podmínek drobných zemědělců.

1. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Dceřiná firma Univerzity Karlovy pro přenos poznatků a technologií do praxe, CUIP, založila první univerzitní spin-off. Společnost Charles Games, s.r.o., která vznikla ze spolupráce Matematicko-fyzikální fakulty a Filozofické fakulty UK, bude vyvíjet výukové počítačové hry a sloužit jako inkubátor pro studenty.

29. 1. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská asociace pro znalostní transfer ASTP publikovala výsledky rozsáhlého šetření mezi zástupci evropských kanceláří transferu technologií a znalostí. Data poskytují komplexní přehled o stavu transferu v Evropě.

26. 1. 2020

Vědavýzkum.cz

Společnost SHINE Medical Technologies LLC, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) a GE Healthcare oznámily 21. ledna 2020 první výrobu terapeutického izotopu lutecia 177 (Lu-177) v množství, které odpovídá dávkám pro pacienty. Technologii vyvinul Miloslav Polášek z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Usnadnit má léčbu rakoviny prostaty i jiných orgánů.

23. 1. 2020

AV ČR

Ve čtvrtek 5. března 2020 se v prostorách Národní technické knihovny v pražských Dejvicích uskuteční již šestý ročník tech-transferové konference BioSpot 2020.

14. 1. 2020

Vědavýzkum.cz

Spolek Transfera.cz spolupořádá dne 3. dubna 2020 v rámci konference Hradec Economic Days 2020 v Hradci Králové seminář na téma start-up a spin-off společnosti. Účast je možná i samostatně.

12. 1. 2020

Transfera.cz

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) se bude podílet na společných výzkumných projektech s koncernem ZF, jedním ze světových lídrů v oblasti technologií a inovací v automobilovém průmyslu. Zástupci obou institucí tento týden podepsali smlouvu o spolupráci na půdě Fakulty elektrotechnické ZČU.

11. 1. 2020

Západočeská univerzita v Plzni

Společně budou v rámci projektů Buď safe online a E-Bezpečí analyzovat dopad internetových hrozeb na děti a dospělé a připravovat specializované výukové materiály.

9. 1. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci

Forma uhlíku, která má výšku jednoho atomu a uspořádání podobající se včelím plástvím, to je grafen. Tým pod vedením Pavla Pazdery z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se k práci s grafenoidy dostal přes nabídku na spolupráci s firmou Senergos, která měla zájem využívat je v klimatizačních jednotkách.

25. 12. 2019

Masarykova univerzita

Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci se spolkem Transfera.cz pořádá 8. Národní konferenci transferu, která se uskuteční 2. 6. - 4. 6. 2020 v Brně. Hlavní program proběhne v Hotelu Atlantis u Brněnské přehrady. Již nyní je možné se registrovat.

25. 12. 2019

CDV