instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Univerzita v Cambridge má ve světě velice silné postavení. Může se pochlubit, že na ní působilo 96 nositelů Nobelovy ceny. A skvělé jsou i její úspěchy v oblasti komercializace vědy. Pro transfer technologií zřídila věhlasná univerzita dokonce samostatnou a velmi úspěšnou firmu. Měl jsem možnost nahlédnout do její kuchyně. Proto bych se s vámi rád podělil o několik postřehů, které pro tuzemskou akademickou sféru mohou být velmi inspirativní.

25. 1. 2018

Jiří Navrátil

Diagnostice nádorového onemocnění hlasivek z obrazů vysokorychlostního snímání jejich kmitů bude díky české softwarové inovaci napomáhat počítač. Proces určení diagnózy se tak významně zpřesní. Technologická agentura ČR (TA ČR) podpořila projekt částkou přesahující 13 milionů korun z programu ALFA.

20. 1. 2018

TA ČR

Úspěšná česká biotechnologická firma Contipro se spojila se špičkovými vědci z Univerzity Pardubice při vývoji unikátních krytů ran na bázi kyseliny hyaluronové. Materiál prochází v současné době navazujícím testováním ve firmě Contipro s cílem definovat konkrétní aplikace pro využití ve farmaceutickém průmyslu.

16. 1. 2018

Univerzita Pardubice

Od druhé poloviny roku 2017 se úspěšně rozjíždí spolupráce Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu fyziky materiálů AV ČR s firmou NenoVision s. r. o., start-upem Středoevropského technologického institutu CEITEC.

14. 1. 2018

Akademie věd ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pořádá dne 27. února 2018 seminář pro žadatele a příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 2, výzvy č. 02_16_014 Budování expertních kapacit - transfer technologií.

11. 1. 2018

MŠMT

Spolek Transfera.cz pořádá v roce 2018 sérii vzdělávacích kurzů pro projektové manažery a řídicí pracovníky nejen v oblasti výzkumu a vývoje. Druhý v pořadí se týká způsobů řízení Proof of Concept projektů a koná se 14. 3. 2018 v Praze.

3. 1. 2018

Transfera.cz

Spolek Transfera.cz pořádá v roce 2018 sérii vzdělávacích kurzů pro projektové manažery a řídicí pracovníky nejen v oblasti výzkumu a vývoje. První z nich se koná 15. února a je zaměřen na analýzu konkurenčního prostřední, vztahů a trendů.

1. 1. 2018

Transfera.cz

Recyklace odpadních vod bude v příštích letech stále důležitějším zdrojem vody pro průmyslové podniky. I když v Česku zatím cílená podpora této oblasti pro firmy chybí, čeští vědci již připravili systém, který to umožní. Firma Asio, která na projektu spolupracovala, ho již vyváží do zemí jižní Evropy.

31. 12. 2017

Businessinfo.cz

Na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) byla založena nová společnost i&i Prague, jejímž cílem je pomáhat akademickým ústavům a vysokým školám identifikovat, chránit a nalézt komerčního partnera pro výsledky a objevy, které mají největší komerční potenciál.

12. 12. 2017

Akademie věd ČR

Kanceláři transferu technologií na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích se podařilo komercializovat výsledky výzkumu na Zemědělské fakultě JU. Uzavřela smlouvu o prodeji licence na užitné vzory v potravinářství.

9. 12. 2017

JCTT