facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou, nabídky licencí

Biomedicínská laboratoř Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy se dlouhodobě zabývá výzkumem vztahů mezi zdravím a pohybovou aktivitou či sportem. Soustředí se zejména na rozvoj a ověřování biomedicínských technologií a metodik, které poskytují informace o reakcích a projevech adaptací na tělesné zatížení.

25. 2. 2017

Univerzita Karlova

Vědecký tým pod vedením Karla Koberny z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyvinul laboratorní pomůcku, která doposud neměla na trhu obdoby. Jedná se o speciální separátor UniTrap, který může být použit pro magnetickou separaci, výzkum magnetických částic nebo laboratorní diagnostiku.

25. 2. 2017

Univerzita Palackého v Olomouci

Pod záštitou Evropského regionu Dunaj Vltava se uskuteční již 9. Workshop Znalostní platformy „Kooperace vysokých škol“. Workshop proběhne v úterý 28. března na Odborné vysoké škole Horní Rakousko, Fakultě techniky a aplikovaných přírodních věd, v rakouském Welsu.

22. 2. 2017

JCTT

Soutěž uděluje ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, která vede k inovacím. Pořádá ji Agentura pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora v ČR ve spolupráci s Technologickou Agenturou ČR. Portál Vědavýzkum.cz je supporting partner soutěže. Uzávěrka přihlášek do šestého ročníku je již 24. února 2017.

14. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem Děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (CPS) představuje terapeutický systém HOMEBALANCE, interaktivní rehabilitační pomůcku, určenou pacientům s poruchou rovnováhy různého původu.

12. 2. 2017

Univerzita Karlova

Tento týden se pod záštitou spolku Transfera.cz uskutečnila mise zástupců českých transferových pracovišť do Izraele. U tahouna v oboru byli sbírat inspiraci a zkušenosti.

10. 2. 2017

CTT MU

V rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 financovaného z Evropské unie probíhá projekt mezi centry transferu technologií na Univerzitě  J. E. Purkyně  v Ústí nad Labem a Technické univerzitě Drážďany.

9. 2. 2017

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Laboratoř biomechaniky extrémních zátěží se zaměřuje na otázky funkční a strukturální odezvy pojivových tkání, orgánů a systémů na dynamické zátěžové pole. Dále je školicím centrem biomechaniky Ph.D. pro celou UK s osmi školicími pracovišti UK a AV ČR, s akreditací habilitačního a jmenovacího řízení oboru biomechanika a  také znaleckým ústavem pro obor biomechanika.

5. 2. 2017

Univerzita Karlova

Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity získalo nový čtyřletý projekt z OP VVV na vzdělávání a rozvoj univerzitních pracovišť za více než 25 milionů Kč.

2. 2. 2017

CTT MU

Města ročně vynakládají stovky miliónů za svoz komunálního odpadu a to i přesto, že se většina z nás snaží odpad třídit. Tým vědců z národního superpočítačového centra IT4Innovations přichází s řešením, které by mohlo snížit náklady na svoz a více nás ke třídění motivovat. Chce toho dosáhnout pomocí nového algoritmu, mobilní aplikace a sensorů v kontejnerech.

31. 1. 2017

VŠB-TU Ostrava