facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou, nabídky licencí

Memorandum o spolupráci na vytvoření výzkumné infrastruktury Česká platforma rostlinné fenotypizace (CzPPN – Czech Plant Phenotyping Network) oficiálně stvrdilo spolupráci Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého a české společnosti Photon Systems Instruments (PSI) v této oblasti. 

8. 2. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci

Spolek Transfera.cz hájí zájmy transferové komunity v Česku již od roku 2014. Sdružuje členy činné a zainteresované ve vyhledávání, ochraně a komercializaci nových poznatků výzkumu, vývoje a inovací. V letošním roce jich je již přes 40.

1. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Navrhnout si vlastní desky plošných spojů, osadit je součástkami, implementovat komunikační technologie a na konci dotvořit design produktu za pomoci 3D tiskárny. To vše mohou studenti Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT díky nové laboratoři pro inovace – Innovation Laboratory. Ta byla otevřena včera v Ústavu telekomunikací a je pokračováním úspěšné spolupráce mezi americkou společností AT&T a Ústavem telekomunikací FEKT.

28. 1. 2019

VUT v Brně

Zbavit prostředí ve zdravotnickém zařízení nežádoucích mikroorganismů a dalších škodlivin během několika vteřin? Co dnes zní jako utopie, může být v blízké době díky spolupráci českých a slovinských výzkumníků běžné. Na nový vynález totiž získala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) evropský patent.

19. 1. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Společnost alevia pořádá ve spolupráci se svými partnery ve dnech 24. a 25. dubna 2019 v Pardubicích dvoudenní workshop zaměřený na problematiku zakládání spin-off společností.

15. 1. 2019

alevia

Zapsaný spolek s názvem Transfera.cz v České republice funguje již čtyři roky a aktuálně má asi 40 členů. Jeho cílem je hájit zájmy transferové komunity v ČR a pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji. Jak se mu to dařilo v roce 2018?

24. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Díky nové diagnostické metodě z Univerzity Pardubice mohou pacienti s rakovinou slinivky břišní na celém světě získat větší šanci na včasné zachycení nemoci a lepší prognózu její léčby. Český biotechnologický inkubátor i&i Prague poskytl vědeckému týmu první investici na rozvoj projektu s cílem uvedení produktu na trh do několika let.

21. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Dceřiné společnosti Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague s. r. o. se podařilo úspěšně prodat americké společnosti Svenox Pharmaceuticals LLC vynález, který pochází z kolektivu profesora Alexandra Hrabálka z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

14. 12. 2018

Univerzita Karlova

Program dotační podpory „Partnerství znalostního transferu“ Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) umožňuje firmám využít know-how odborníků z vědeckých pracovišť na aplikaci výsledků výzkumu do výroby. Příkladem je spolupráce firmy NAFIGATE Corporation a Vysokého učení technického (VUT) v Brně.

18. 11. 2018

API

Výzkumné instituce zveřejňují nejrůznější katalogy a databáze, v nichž nabízejí výzkumnou spolupráci. Nově jednu takovou vytvořilo Centrum pro inovace a technologický transfer, které působí při technické univerzitě ve Štětíně (ZUT) v Polsku. Nabízí možnost nalézt partnera pro spolupráci ve vědě a inovacích v regionu Západní Pomořansko.

17. 11. 2018

Vědavýzkum.cz