instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Grafen je materiál snů. Supertenká forma uhlíku strukturou podobná grafitu, geometrií včelímu plástu, je velmi lehká, zároveň jde o nejpevnější známý materiál na světě. Jeho použití je od medicíny, přes elektrotechniku až po materiálové inženýrství. Současné metody výroby grafenu jsou ale nákladné, rizikové a neekologické. Tým docenta Pavla Pazdery z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty MU přišel s levnějším a ekologičtější způsobem výroby.

25. 5. 2019

Masarykova univerzita

Myšlenka programu česko-izraelského akcelerátoru (CIPA) vznikla jako reakce na současné trendy ve vysokoškolském vzdělávání přiblížit studentům co nejvíce již během studia praxi a reálné požadavky současného byznysu. Týmy studentů z technických univerzit ČVUT a Technionu představily své výsledky v Haifě. Tématem prvního ročníku bylo Smart city.

21. 5. 2019

ČVUT v Praze

Vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR publikovali v prestižním americkém časopise Science. Jejich výzkum, na kterém se podílela i Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a farmaceutická společnost Zentiva, se týká nových možností využití rozptylu elektronů na nanokrystalických materiálech.

20. 5. 2019

Fyzikální ústav AV ČR

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR uzavřel licenční smlouvu na využití nové metody separace prvků vzácných zemin s americkou společností SHINE Medical Technologies, která usiluje stát se světovou jedničkou v bezpečné, čisté a cenově dosažitelné produkci izotopů pro zdravotnictví.

17. 5. 2019

ÚOCHB

Ve dnech 15. a 16. května 2019 se v pražském hotelu Pyramida sešli příznivci transferu znalostí na již 7. ročníku národní transferové konference, kterou tentokrát hostila Univerzita Karlova. První den přinesl zajímavé diskuse i přenášky zahraničních hostů. V rámci inovačního veletrhu Via Carolina se druhý den představily projekty vznikající na půdě nejstarší české univerzity.

17. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Spolek Transfera.cz pořádá dne 5. června 2019 v prostorách Technologické agentury ČR v Praze vzdělávací kurz „Transfer technologií v oblasti zdravotnických prostředků“.

4. 5. 2019

Transfera.cz

V Pardubicích se na dva dny setkali zájemci o problematiku spin-off společností využívajících výsledků výzkumné a vývojové činnosti výzkumných organizací. Téma je velmi aktuální i vzhledem k tomu, že jeden pilíř nově schválené Inovační strategie ČR 2019-2030 se specificky věnuje podpoře start-up a spin-off společností.

28. 4. 2019

Vědavýzkum.cz, SSČ AV ČR

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se v pavilonu CEITEC v univerzitním kampusu v Brně uskutečnil již třetí ročník Business Research Fora, přehlídky aplikovaného výzkumu Masarykovy univerzity.

27. 4. 2019

Vědavýzkum.cz

Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity nabízí 2. ročník stáží pro pracovníky z transferu technologií a souvisejících oblastí. Zájemci budou moci nahlédnout do prostředí a chodu špičkového transferového pracoviště a získat mnoho praktických zkušeností. Stáže proběhnou v termínu 29. 7. - 9. 8. 2019 na CTT MUNI v Brně.

23. 4. 2019

Masarykova univerzita

Vědci z Centra pokročilých technologií Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové získali ve spolupráci se společností RETIA, a. s., finanční podporu programu OP PIK ITI Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace v kategorii Podnikání a inovace. V projektu za téměř 35 milionů korun budou společně vyvíjet radarový systém pro detekci pozemních a nízkoletících vzdušných cílů.

18. 4. 2019

Univerzita Hradec Králové