instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Technologické agentury ČR se dohodli na prohloubení spolupráce. Více chce Svaz průmyslu spolupracovat i s celým Týmem Česko, kam TA ČR patří, a který podporuje české firmy v rozvoji podnikání a v expanzi na zahraničí trhy.

24. 2. 2019

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Za velkého zájmu vědecké komunity a klíčových agentur probíhá ve výzkumném centrum ELI Beamlines dvoudenní akce s názvem Dialog USA-ELI. Hlavním cílem setkání je navázat na dosavadní výbornou spolupráci při budování celosvětově unikátních výzkumných center ELI a identifikovat možnosti další spolupráce s ELI jak na úrovni výzkumných institucí a univerzit, tak na vládní úrovni.

22. 2. 2019

ELI Beamlines

Jaký je rozdíl mezi transferem technologií a transferem znalostí a jak ho formálně ošetřit? Jak přenést nehmotné znalosti v oblasti společenských a humanitních věd do společnosti? Nejen těmito otázkami se bude zabývat již sedmá konference transferu, která se uskuteční v polovině května v Praze. Portál Vědavýzkum.cz je opět mediálním partnerem konference.

20. 2. 2019

CPPT UK

Byla spuštěna registrace na Business Research Forum Masarykovy univerzity. Třetí ročník veletrhu se bude konat již 25. dubna 2019 v pavilonu CEITEC MUNI v Brně.

13. 2. 2019

Masarykova univerzita

Memorandum o spolupráci na vytvoření výzkumné infrastruktury Česká platforma rostlinné fenotypizace (CzPPN – Czech Plant Phenotyping Network) oficiálně stvrdilo spolupráci Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého a české společnosti Photon Systems Instruments (PSI) v této oblasti. 

8. 2. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci

Spolek Transfera.cz hájí zájmy transferové komunity v Česku již od roku 2014. Sdružuje členy činné a zainteresované ve vyhledávání, ochraně a komercializaci nových poznatků výzkumu, vývoje a inovací. V letošním roce jich je již přes 40.

1. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Navrhnout si vlastní desky plošných spojů, osadit je součástkami, implementovat komunikační technologie a na konci dotvořit design produktu za pomoci 3D tiskárny. To vše mohou studenti Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT díky nové laboratoři pro inovace – Innovation Laboratory. Ta byla otevřena včera v Ústavu telekomunikací a je pokračováním úspěšné spolupráce mezi americkou společností AT&T a Ústavem telekomunikací FEKT.

28. 1. 2019

VUT v Brně

Zbavit prostředí ve zdravotnickém zařízení nežádoucích mikroorganismů a dalších škodlivin během několika vteřin? Co dnes zní jako utopie, může být v blízké době díky spolupráci českých a slovinských výzkumníků běžné. Na nový vynález totiž získala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) evropský patent.

19. 1. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Společnost alevia pořádá ve spolupráci se svými partnery ve dnech 24. a 25. dubna 2019 v Pardubicích dvoudenní workshop zaměřený na problematiku zakládání spin-off společností.

15. 1. 2019

alevia

Zapsaný spolek s názvem Transfera.cz v České republice funguje již čtyři roky a aktuálně má asi 40 členů. Jeho cílem je hájit zájmy transferové komunity v ČR a pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji. Jak se mu to dařilo v roce 2018?

24. 12. 2018

Vědavýzkum.cz