facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou, nabídky licencí

Recyklace odpadních vod bude v příštích letech stále důležitějším zdrojem vody pro průmyslové podniky. I když v Česku zatím cílená podpora této oblasti pro firmy chybí, čeští vědci již připravili systém, který to umožní. Firma Asio, která na projektu spolupracovala, ho již vyváží do zemí jižní Evropy.

31. 12. 2017

Businessinfo.cz

Na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) byla založena nová společnost i&i Prague, jejímž cílem je pomáhat akademickým ústavům a vysokým školám identifikovat, chránit a nalézt komerčního partnera pro výsledky a objevy, které mají největší komerční potenciál.

12. 12. 2017

Akademie věd ČR

Kanceláři transferu technologií na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích se podařilo komercializovat výsledky výzkumu na Zemědělské fakultě JU. Uzavřela smlouvu o prodeji licence na užitné vzory v potravinářství.

9. 12. 2017

JCTT

V rámci maďarského předsednictvím Visegrádské skupiny (V4) se v Budapešti 4. a 5. 12. 2017 konala konference zaměřená na spolupráci vysokých škol a aplikační sféry CUBCCE 2017: Benefits and Opportunities of Regional Cooperation.

6. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Společnost Siemens ČR v Ostravě otevřela 27. 11. 2017 nové výzkumné a vývojové (R&D) centrum zaměřené na vývoj elektromotorů, generátorů a řešení pro Průmysl 4.0. Ostravské R&D centrum má globální charakter a je celosvětově teprve druhým centrem koncernu Siemens AG s tímto zaměřením. Český Siemens bude v rámci nového R&D centra úzce spolupracovat s VŠB-TUO. 

4. 12. 2017

VŠB–TUO

Centru pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy se podařilo úspěšně uzavřít smlouvu mezi 2. lékařskou fakultou UK a společností Tesla Medical. Podepsaná dohoda zajistí pacientům trpícím inkontinencí moderní a důstojnou léčbu, která v této oblasti medicíny dosud chyběla.

12. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 oslavilo Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) Univerzity Karlovy deset let své existence. K úspěchům CPPT patří řada dokončených kvalitních projektů i realizace kurzu „Managament vědy a inovací“ pro studenty i zaměstnance univerzity.

4. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Stačí jich nepatrné množství, aby mohly narušit hormonální systém zvířat či člověka. Zároveň se ve vodě vyskytují v tak malých koncentracích, že je jejich měření velmi obtížné. Řeč je o endokrinních disruptorech. Na jejich detekci se se svým týmem zaměřuje doktor Michal Bittner z výzkumného centra MU RECETOX.

2. 11. 2017

CTT MU

Technologická agentura České republiky (TA ČR) podpořila výzkum účinného laseru, který je schopný atakovat ty nejlepší na světovém trhu. Používat se může v automobilovém průmyslu i při náročných lékařských operacích.

29. 10. 2017

TA ČR

K účinnějším léčivům i šetrnějším pesticidům chce dopomoci Václav Matoušek z brněnské firmy CF Plus Chemicals. Pomůžou mu speciální chemická činidla, na jejichž vývoj mu Brno dává 1,1 milionu korun. Podnikatel je čtvrtým příjemcem grantu SME Instrument Brno.

3. 10. 2017

JIC