facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou, nabídky licencí

Krajský titul Podnikatel roku 2010, loni zase cena Industrie v soutěži Česká hlava. Šumperská firma SHM, s.r.o. se pyšní nejen řadou ocenění, ale i devíti národními a mezinárodními patenty. Vlastnímu výzkumu a vývoji v oblasti tvrdých tenkých vrstev se firma věnuje už od svého vzniku před 25 lety. Spolupracuje však i s řadou veřejných výzkumných institucí a vysokých škol, včetně Masarykovy univerzity. S tou nyní firma pracuje na nové generaci průmyslových povlaků, které mají být nejen velmi tvrdé, ale zároveň i houževnaté.

11. 5. 2018

Masarykova univerzita

V pořadí pátý workshop technologického transferu s názvem „Tři pilíře technologického transferu" se bude konat na půdě Univerzity Palackého. Proběhne ve dnech 31. května až 1. června v prostorách Vědeckotechnického parku v Olomouci (VTP UP).

10. 5. 2018

VTP UP

Software na psychologickou diagnostiku Hypothesis, který vyvinuli odborníci z Masarykovy univerzity (MU), bude nově využívat Ústřední vojenská nemocnice v Praze (ÚVN). V nemocnici zaujme licencovaný software Hypothesis klíčovou roli v modernizaci stávajícího softwarového vybavení psychodiagnostických laboratoří.

9. 5. 2018

Masarykova univerzita

Neumí. Všechna čest výjimkám. Češi jsou skvělí technici, výzkumníci a badatelé, ale za světem zaostávají v komunikaci, ve schopnosti svoji práci „prodat“ veřejnosti. Není divu. Nejsou k tomu tlačeni ani ve škole, ani v zaměstnání. Tato neschopnost je také jedním z důvodů slabé spolupráce výzkumníků s aplikační sférou.

8. 5. 2018

Technologický skaut Direct People Jiří Navrátil vystoupil jako hlavní řečník na konferenci v Chile. Cílem akce bylo nastavit v zemi funkční systém propojování vědců a investorů. Jaké zajímavé zkušenosti a poznatky si přivezl?

3. 5. 2018

Direct People

Licensing Executives Society Česká republika & Slovensko ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR pořádá 29. května 2018 jednodenní konferenci na téma „Aktuální vývoj v oblasti transferu technologií“.

27. 4. 2018

LES

Minulý týden byla podepsána v českém prostředí výjimečná dohoda mezi Ústavem organické chemie a biochemie (ÚOCHB) AV ČR a společností BTCZ Ventures. Ta podpoří základní výzkum skupiny Dr. Zuzany Kečkéšové, zaměřeného na nová léčiva proti rakovině, částkou ve výši až 1,75 mil. eur.

24. 4. 2018

ÚOCHB

Posílení výzkumu nanotechnologií a biotechnologií v předaplikační fázi, tedy před jejich uplatněním v praxi, je hlavním smyslem společného projektu Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Získala na to dotaci 125,8 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Předaplikační výzkum pro ITI (Integrated Territorial Investment).

21. 4. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci

Mezinárodní vědecký tým Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) a americké Johns Hopkins University (USA) připravil a otestoval nové látky na léčbu rakoviny. Výsledky jsou natolik slibné, že oslovily zahraniční investory, kteří se rozhodli vývoj nových léčiv podpořit nezvykle vysokou částkou ve výši 40 milionů dolarů.

11. 4. 2018

Akademie věd ČR

Centrum ELI Beamlines pořádá workshop s názvem Industrial applications of high-power laser technologies of the Extreme Light Infrastructure. Cílem akce, která se bude konat ve dnech 24. - 25. května 2018, je ukázat aplikační potenciál vysokovýkonných laserů.

8. 4. 2018

ELI Beamlines