facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...

Dne 19. 9. 2020 se v Praze na půdě Univerzity Karlovy konalo valné shromáždění České asociace doktorandek a doktorandů. Jeho hlavními tématy byly představení Strategického záměru pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 a volba nového předsednictva.

21. 9. 2020

Vědavýzkum.cz

Nizozemsko si na akademické půdě klade nový cíl: zamezit vědcům pracovat o víkendech. Uvedla to nizozemská ministryně školství Ingrid van Engelshoven, která chce zavést nové akademické reformy během příštích 5 až 10 let. V rozhovoru pro Times Higher Education připustila, že tlak na některé výzkumné pracovníky se stal nesnesitelným a že profesní konkurence zašla „příliš daleko“.

21. 9. 2020

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů ve spolupráci s polskou agenturou NCN v rámci iniciativy CEUS. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency. Soutěžní lhůta začíná 15. 9. 2020.

21. 9. 2020

Grantová agentura ČR

Rektor Technické univerzity v Liberci vypisuje výběrové řízení na pozici Ředitele / ředitelky Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci.

21. 9. 2020

Místo výkonu: Liberec

Na akademické půdě proběhla v úterý 15. září 2020 beseda o etice ve vědecké práci. V debatě zazněla slova jako plagiarismus, falzifikace nebo fabrikace dat označujících fenomény, které jsou při publikační činnosti podle diskutujících stále častější. Diskuze přenášená online se týkala i možných příčin tohoto chování v české a zahraniční vědě.

20. 9. 2020

Vědavýzkum.cz

Mladé vědce do čtyřiceti let podpoří poprvé ve vlastním grantovém programu pro perspektivní vědecké pracovníky Masarykova univerzita (MU). Výzva MUNI Award in Science and Humanities (MASH) JUNIOR pro mladé vědce je součástí již zavedeného grantu MASH, který univerzita vypisuje již počtvrté.

20. 9. 2020

Masarykova univerzita

Velvyslanectví Norského království v České republice zve na šestý ročník největší skandinávské konference na téma Smart City, která se uskuteční ve středu 23. září 2020. Letos bude přenášena online z šesti různých měst.

20. 9. 2020

Vědavýzkum.cz

Rektor Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí Odboru výzkumu a vývoje na rektorátě VUT v Brně.

20. 9. 2020

Místo výkonu: Brno

Christian Gutknecht, specialista na informační systémy ve švýcarské National Science Foundation, zhodnotil výsledky dohody Read & Publish uzavřené před osmi měsíci mezi švýcarskými univerzitami a nakladatelstvím Elsevier. Dlouholetý zastánce otevřeného přístupu Gutknecht není s dohodou deklarující otevřený přístup k literatuře a předplacené publikování v časopisech vydavatelství spokojen. Podle něj je nevýhodná a netransparentní.

19. 9. 2020

Vědavýzkum.cz

Proč se rozložitelná láhev v lese nerozpadne? Vezmou nám roboti práci? Co dýcháme ve městech? Na tyto a další otázky vám v novém podcastu odpoví vědci, studenti a absolventi z Vysokého učení technického v Brně. Podcast si klade za cíl mluvit jednoduše a poutavě o tématech, která se stále více stávají součástí lidských životů, přesto zůstávají pro svou odbornost zahalena nejasnostmi.

19. 9. 2020

Vysoké učení technické v Brně