facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...
Podcasty

Podcasty

podcasty z oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zobrazit položky...

Odpovídá pacientům ChatGPT lépe než lékaři? Vede konopí k depresím? Koreluje rasový původ se štěstím v rodičovství? Eduard Petiška přináší již tradiční přehled Top 10 nejsdílenějších vědeckých článků na sociálních sítích –⁠ tentokrát za měsíc květen.

30. 5. 2023
Eduard Petiška
Array
(
)

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si analýzu Strategického plánu Horizontu Evropa 2025-2027, Závěry Rady pro konkurenceschopnost o vědeckých publikacích nebo analýzu výsledků výzvy 2022 Erasmus Mundus. Dozvíte se také o úspěchu českých institucí ve třetí výzvě EIT HEI a jak se můžete zapojit do soutěže Industry 5.0 Award.

30. 5. 2023
CZELO
Array
(
)

Financování filozofických fakult, zejména problematické mzdové ohodnocení akademických pracovníků, Metodika 2017+ a také novela zákona o pedagogických pracovnících byla témata, kterým se na svém aktuálním zasedání věnovala Asociace děkanů filozofických fakult.

30. 5. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci

Odborným zájmem britského vědce Sama Illingwortha je komunikace vědy. Má sice doktorát z atmosférické fyziky, ale více ho lákalo porozumění tomu, jak předávat poznatky mimo odborné kruhy. Když s komunikací vědy začínal, hledal svoji profesní identitu. A pak si řekl, že věda i poezie jsou jeho životní vášně.  

29. 5. 2023

Vědavýzkum.cz

Konkurenceschopnost humanitních a společenských věd v České republice stále klesá, a to jak v porovnání s ostatními obory, tak i v mezinárodním prostředí. Jako hlavní příčinu vidí Česká asociace pro digitální humanitní vědy jejich nevyužitý potenciál, především v návaznosti na technologický rozvoj. Proto vydala stanovisko, jehož cílem je blíže pojmenovat problémy a upozornit na nedostatky užívané metodiky hodnocení vědeckých výsledků.

29. 5. 2023

Česká asociace pro digitální humanitní vědy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, vyhlašuje dne 24. května 2023 výzvu k podání návrhů projektů na mezinárodní úrovni v programu I-E II, podprogramu INTER-EUREKA. Lhůta končí 14. července 2023.

29. 5. 2023

MŠMT

Kus posledních letních prázdnin strávila v Mulbekhu, vesnici na severu Indie v oblasti Malého Tibetu. Vědkyně, biochemička, Olga Heidingsfeld z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, tam pomáhala rozběhnout laboratoř. A taky se učila učit lidi v módu, který není pro našince zcela běžný.

28. 5. 2023

Univerzita Karlova

Pavel Hobza z ÚOCHB AV ČR se svým týmem poprvé přepsal učebnice před dvaceti lety, kdy objevil a popsal tzv. nepravou vodíkovou vazbu. Spolu s kolegy z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského a VŠB – TUO nyní přichází s objevem, který má potenciál dříve přijatou definici zjednodušit a studenty chemie znovu donutit k tomu, aby přehodnotili své představy o studované látce.

28. 5. 2023

Akademie věd ČR

Mezinárodní tým vědců ze Španělska, Číny, Německa a Česka zveřejnil výsledky experimentu, který otevírá mimo jiné cestu k vývoji nových komunikačních technologií. Tuzemskou zástupkyní v týmu byla výzkumnice Andrea Konečná z Vysokého učení technického v Brně. Práci otiskl prestižní časopis z „rodiny“ Nature, konkrétně Nature Materials.

28. 5. 2023

CEITEC

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky osmé veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje – TREND, vyhlášené dne 5. října 2022. Uchazeči podali do veřejné soutěže 28 návrhů projektů, z nichž 23 postoupilo do hodnocení. Následně Technologická agentura České republiky 14 z nich podpořila. Míra úspěšnosti tak dosahuje 50 %.

28. 5. 2023

Technologická agentura ČR