facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...

Krátce po dokončení doktorátu se Petra Holštajn Zemánková rozhodla založit rodinu a přerušila tak svou akademickou dráhu. Nyní ale díky grantu Career Restart může ve výzkumu pokračovat.

28. 2. 2021

Masarykova univerzita

Trh s informačními a komunikačními technologiemi (ICT) ve Spojených státech nepřetržitě roste. Vše nasvědčuje tomu, že vzhledem k poptávce americké společnosti, která je založená na spotřebě a službách, bude tento trend pokračovat.

28. 2. 2021

Jiří Janíček a Luděk Moravec

TA ČR informuje, že dne 8. 4. 2021 pořádá Taipei Computer Association, Tchaj-wan online matchmaking akci, na kterou se mohou přihlásit nejen startupy, ale také již etablované hi-tech firmy.

28. 2. 2021

Technologická agentura ČR

Na únorovém zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy ve čtvrtek 25. února 2021 byly oceněny čtyři významné osobnosti UK. „Je to vždy slavnostní chvíle, kdy se v úvodu zasedání Vědecké rady setkáváme, abychom ocenili práci těch, kteří léta pracovali a pracují na naší univerzitě,“‎ řekl úvodem prorektor Jan Škrha, který stříbrné medaile a pamětní listy předal.

27. 2. 2021

Univerzita Karlova

Odborníci z Loschmidtových laboratoří Masarykovy univerzity využívají počítačové modelování pro pomoc s hledáním nových léků či úpravou léčebných postupů.

27. 2. 2021

Masarykova univerzita

V minulém roce Národní centrum průmyslu 4.0 a státní Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest zahájily sérii workshopů na různá témata Průmyslu 4.0 pod názvem "ROADSHOW: DIGITALIZACE MSP". V letošním roce budou organizátoři v pořadech pokračovat a přinesou vám zajímavé diskuze na další témata, která se dotýkají digitalizace výroby podle principů Průmyslu 4.0.

27. 2. 2021

Národní centrum Průmyslu 4.0

Grantová agentura České republiky (GA ČR) v reakci na pandemii COVID-19 v průběhu minulého roku přijímala a upravovala řadu pravidel pro realizaci projektů.

27. 2. 2021

Grantová agentura ČR

Výzkumná skupina Petra Kovaříčka podpořená start-up grantem Nadace Experientia vyvíjí na VŠCHT moderní organické materiály pro inovativní katalyzátory a adaptivní elektroniku. O start-up grant pro rok 2021 je možné žádat do 15. 3. 2021.

26. 2. 2021

Nadace Experientia

Mikrobiota – to jsou mikroorganismy, jež máme nejen ve střevech, ale i na povrchu těla. Na zdraví mají větší vliv, než se předpokládalo. Zuzana Jirásková Zákostelská zkoumá hlavně kožní mikrobiom, loni získala ocenění L’Oréal-UNESCO určené ženám ve vědě.

26. 2. 2021

Univerzita Karlova

Na jednání vlády dne 8. února 2021 byla schválena nominace molekulárního biologa a držitele prestižního ocenění Česká hlava Václava Hořejšího na člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 

26. 2. 2021

Vědavýzkum.cz