facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...

Lenka Polidarová se rozhodla rozšířit svoje vědecké obzory v renomované MRC Laboratory of Molecular Biology v Cambridge a zažádala o MSCA grant. Přinášíme Vám Lenčin pohled na to, co je třeba udělat, aby byla žádost co nejlépe hodnocená a proč vybrala pro financování svého postdoku právě MSCA.

21. 7. 2021

Vědavýzkum.cz

Softwarové nástroje pro průzkumy trhu, řízení projektů či patentové rešerše, to byla témata dalšího vydání transferářské diskusní platformy TT Actual. Pojďte zjistit, jaký softwarový nástroje je pro vás nejvhodnější.

21. 7. 2021

CeTTAV

Vedení Grantové agentury České republiky (GA ČR) se po nenadálém zesnutí předsedy předsednictva GA ČR Jaroslava Koči ujme současná místopředsedkyně předsednictva GA ČR Stanislava Hronová, a to do doby jmenování nového předsedy GA ČR. Nového předsedu GA ČR jmenuje z členů předsednictva GA ČR Vláda České republiky na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

21. 7. 2021

Grantová agentura ČR

Profesorka Ilona Hromadníková objevila, jak ze vzorků krve zjišťovat riziko budoucího rozvoje vážných kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, třeba cukrovky. A to jak u ženy-matky, tak i u jejího dítěte. „Skvělá technologie, ale předběhla jste dobu,“ slyšela od investorů.

20. 7. 2021

Univerzita Karlova

Rok 2022 by měl být co do výše grantů udělených Evropskou výzkumnou radou (ERC) rekordní. V pěti výzvách, z nichž první byla vyhlášena v polovině července, je pro excelentní evropské výzkumníky připraveno celkem 2,4 miliardy eur, tedy o půl miliardy více než letos.

20. 7. 2021

Vědavýzkum.cz

Fyzikální ústav AV ČR hledá kolegu/kolegyni na pozici: Popularizátor / Popularizátorka fyziky – možnost zkráceného úvazku.

20. 7. 2021

Místo výkonu: Praha

Charles University Innovations Prague s.r.o. hledá kolegu/kolegyni na pozici: Analytik.

20. 7. 2021

Místo výkonu: Praha

Nové technologie - výzkumné centrum při Západočeské univerzitě (NTC) má aplikovaný výzkum takzvaně v krvi. Co je pro úspěšnou spolupráci s průmyslem zásadní? Jak se vysokoškolskému ústavu shání noví talentovaní lidé? Nebo jaké výhody s sebou nese zisk HR Award? Na tyto a další otázky odpovídal v rozhovoru s naším portálem Petr Kavalíř, ředitel NTC.

19. 7. 2021

Vědavýzkum.cz

Ve dnech 14. - 15. července 2021 probíhala v Praze výroční konference mezinárodní organizace Eurodoc, která sdružuje evropské doktorandy. Letošním tématem konference bylo zlepšení systému doktorského studia v Evropě.

19. 7. 2021

Vědavýzkum.cz

Vyšlo druhé letošní číslo magazínu Echo, v jehož úvodníku se šéfredaktor magazínu Vladimír Albrecht zamýšlí nad pandemií covidu-19 a obnovou ekonomiky po jejím ústupu. Hlavním tématem čísla je proto i Národní plán obnovy a také detaily programu Horizont Evropa.

18. 7. 2021