facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...
Podcasty

Podcasty

podcasty z oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zobrazit položky...

Grantová soutěž Proof of Concept (PoC) je určena příjemcům grantů ERC za účelem ověření dosavadních výsledků výzkumných projektů. V aktuální výzvě neuspěl žádný projekt z Česka.

7. 9. 2022

Vědavýzkum.cz

Eva Krupičková Pluhařová z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR se do chemie zamilovala už na gymnáziu. Namísto zkumavek je dnes ale jejím hlavním pracovním nástrojem počítač. Pomocí molekulových simulací se snaží přispět k výzkumu katalyzátoru, který usnadní přeměnu oxidu uhličitého v užitečné látky. Jak podle ní pomáhají simulace v porozumění experimentům? Co všechno se dá v chemii nasimulovat? Jak vědkyni inspirují současní středoškoláci a co jí pomáhá skloubit profesi s péčí o rodinu?

6. 9. 2022

https://open.spotify.com/embed/episode/0MN1euYtOWXd3MGH1cuv9l

Excelentní výzkumné centrum zaměřené na molekulární život rostlin vznikne na Biologickém centru Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Biologické centrum díky evropskému grantu v programu ERA Chair založí dvě nové výzkumné skupiny v molekulární biologii rostlin, posílí infrastrukturu rostlinného výzkumu a ustaví šestičlennou mezinárodní vědeckou radu vedenou předním rostlinným biologem Jiřím Frimlem.

6. 9. 2022

Biologické centrum AV ČR

O odlišnostech v přístupu k vědecké práci v Kanadě, o sdílení poznatků a možnostech financování výzkumu v Evropské unii až po přezůvky v českých domácnostech jsme hovořili s Lisou Melymuk z brněnského RECETOXu, kde se zabývá dopadem chemického znečištění na člověka a jeho politickými konsekvencemi.

6. 9. 2022

Vědavýzkum.cz

Oddělení hydrologie Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. hledá nového kolegu/kolegyni se zaměřením na lesnictví či botaniku, který/á by doplnil/a naše výzkumné aktivity o témata týkající se vodního režimu rostlin, např. sezónní vláhové nároky a transpirace rostlin s ohledem na množství vody v půdě, odběr živin a vody z půdního profilu kořenovým systémem aj. Téma výzkumu si upřesníme v rámci diskuze na osobním pohovoru.

6. 9. 2022

Místo výkonu: Praha

Vědci často do procesu vzniku nových léčiv zapojují nezvyklé metody a postupy, které mohou vše zlevnit a urychlit. S vývojem pomáhá například umělá inteligence. Nejnovější trendy a pokrok v objevování léků představují odborníci na již 8. ročníku letní školy věnované vývoji léčiv Prague-Weizmann Summer School on Advances in Drug Discovery.

6. 9. 2022

ÚOCHB AV ČR

V zářijové epizodě Balastu se nebudeme zabývat jedním oborem, ale předmětem, který je víceméně všem oborům na FF UK společný. Úvody do studia čekají na studenty hned po nástupu na fakultu. Co je cílem těchto předmětů? Jak se o prváky starají na filosofii a k čemu slouží jejich tutorský kurz?

5. 9. 2022

https://open.spotify.com/embed/episode/4hcpfPjLSxBrgWNgcQ2Rzu

Pozdvižení ve vědecké obci nedávno vyvolala studie, která poukázala na to, že jeden z nejznámějších výzkumů o Alzheimerově chorobě je zřejmě falešný. Vysoce vlivný dokument, který byl poprvé publikován v roce 2006, měl velký dopad na různé klinické studie a do výzkumu nemoci šly díky němu miliardy dolarů.

5. 9. 2022

Vědavýzkum.cz

Speciální past, kterou vyvinuli odborníci z Biologického centra AV ČR ve spolupráci se soukromými firmami, přináší nové originální řešení v boji s klikorohem borovým. Lesníkům novinka pomůže zmírnit nápor tohoto kalamitního škůdce jehličnanů. Projekt je spolufinancován z programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 Technologické agentury ČR.

5. 9. 2022

Akademie věd ČR

Mezinárodní síť CHIST-ERA ERA-NET Cofund vyhlásila mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call Open Research Data (ORD), která se věnuje problematice otevřených výzkumných dat a softwaru z pohledu možnosti jejich opětovného použití. Příjem návrhů projektů potrvá do 14. prosince 2022.

5. 9. 2022

Technologická agentura ČR