facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...

Centrum dopravního výzkumu hledá do svého týmu kolegu/kolegyni na pozici: Administrátorka veřejných zakázek.

9. 8. 2021

Místo výkonu: Brno

Naprostá většina vědců se věnuje výzkumu, který pak vlastními silami publikují. To je posouvá dále v kariéře. Je tu ale malé procento takových, kteří neztrácejí složitostmi čas a koupí si hotový rukopis. I přes snahy jej vymýtit se tento fenomén stále objevuje. Jaké jsou nedávné případy?

8. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura České republiky (GA ČR) v loňském roce podpořila 30 projektů, které jako první uspěly v grantové soutěži JUNIOR STAR. Na projekty vědci získali od GA ČR až 25 milionů korun. Cílem JUNIOR STAR je zlepšit začínajícím vědcům podmínky pro výzkum v České republice.

8. 8. 2021

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2 vyhlášené dne 2. června 2021.

8. 8. 2021

Technologická agentura ČR

Novým ředitelem sdružení CESNET, které rozvíjí národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání, se stal Jakub Papírník, dosavadní ředitel Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy. V otevřeném výběrovém řízení o tom rozhodlo představenstvo sdružení CESNET. Jakub Papírník se ujal funkce 1. srpna a nahradil dlouholetého ředitele Jana Gruntoráda. Jakub Papírník v rámci sdružení CESNET doposud působil jako člen dozorčí rady.

7. 8. 2021

CESNET

Studenti Masarykovy univerzity  vytvořili aplikaci, která z rentgenu odhalí a vyhodnotí stav plic. Věří, že o ni bude v lékařském prostředí zájem.

7. 8. 2021

Masarykova univerzita

Technologické centrum AV ČR vydalo novou brožuru v edici Vademecum programu Horizont Evropa – Nástroje Evropské rady pro inovace.

7. 8. 2021

Technologické centrum AV ČR

Portál Vědavýzkum.cz mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 školy připravily strategické záměry své vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Tento díl nabízí čtenářům pohled na plány Mendelovy univerzity v Brně.

6. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Jan Hladký z Ústavu informatiky Akademie věd ČR a zakládající člen neformální iniciativy Sustainable Academy pro udržitelnost na Akademii věd ČR se rozepsal o přijímání nominací do pracovní skupiny zabývající se klimatickou udržitelností při organizaci ALLEA (All European Academies). Jaké nedostatky ze strany Akademie věd přijímání nominací mělo? A jak by se daly řešit? To se dozvíte v následujícím textu. 

6. 8. 2021

Jan Hladký

Hodnocení první fáze mezinárodní výzvy QuantERA ll Call 2021 bylo ukončeno. Projekty, které postoupily do další fáze (full proposals), byly sekretariátem vyzváni k vypracování úplných návrhů projektů. Termín pro příjem full proposals končí 15. 9. 2021, 17:00 SEČ.

6. 8. 2021

Technologická agentura ČR