facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...
Podcasty

Podcasty

podcasty z oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zobrazit položky...

NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR uspořádalo 24. a 25. listopadu 2022 v Praze mezinárodní konferenci s názvem „Ending gender-based violence in academia: Toward gender-equal, safe and inclusive research and higher education“. Zaměřuje se na sexuální obtěžování a násilí na vysokých školách a koná se v rámci českého předsednictví v Radě EU.

26. 11. 2022

Akademie věd ČR

V pátek 25. listopadu 2022 se v sídle vlády ČR za účasti ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady Heleny Langšádlové uskutečnilo 384. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která mimo jiné zvolila novými členy Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů Evu Vejmelkovou a Davida Honyse.

26. 11. 2022

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) společně s Estonským patentovým úřadem pořádá virtuální regionální seminář o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem (CII). Seminář se bude konat 8. 12. 2022.

25. 11. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví

Pro uchazeče 9. veřejné soutěže Programu TREND, podprogram 2 “Nováčci” pořádá Technologická agentura ČR online informační webinář, který proběhne 30. listopadu 2022 od 13:00 hod. V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu.

25. 11. 2022

Technologická agentura ČR

Těsná porážka dosavadní brazilské hlavy státu Jaira Bolsonara znamená podle vědců a badatelů počátek pomalého a strastiplného procesu oživení brazilské vědy. Ani v příštím roce, kdy proběhne inaugurace nového prezidenta, se však tamější sektor nevyhne ekonomickým problémům.

25. 11. 2022

Vědavýzkum.cz

Nejen tuzemským, ale i světovým primátem se mohou pochlubit odborníci z Výzkumného energetického centra (VEC), jedné ze součástí Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) VŠB–⁠TUO. K dispozici mají unikátní výbuchovou komoru neboli výbuchový autokláv, v níž jako jediní mohou studovat parametry explozí i za nízkých teplot.

25. 11. 2022

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 23. listopadu 2022 devátou veřejnou soutěž v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogramu 2, který je zaměřen na nastartování výzkumných a vývojových aktivit v podnicích.

25. 11. 2022

TA ČR

Kvestorka Vysokého učení technického v Brně vypisuje přijímací řízení na obsazení místa koordinátor/ka transferu znalostí.

25. 11. 2022

Místo výkonu: Brno

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se v Hrzánském paláci uskutečnilo slavnostní předávání Ceny předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace za propagaci nebo popularizaci vědy a výzkumu. Laureátem ocenění se stal Ivan Boháček, dlouholetý redaktor časopisu Vesmír.

25. 11. 2022

Technologické startupy se aktuálně mohou dočkat podpory v projektu Technologická inkubace agentury CzechInvest. Co by měl zájemce splňovat, než se do projektu přihlásí, jak pomoc probíhá a co vznik projektu inspirovalo? Nejen na tyto otázky odpovídala Tereza Kubicová, náměstkyně pro technologický rozvoj v agentuře CzechInvest.

24. 11. 2022

Vědavýzkum.cz