facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...

Univerzitě Hradec Králové se podařilo navázat spolupráci v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví a podpory vzniku spin-off firem s jednou z největších norských univerzit – Oslo Metropolitan University (OsloMet). Na projekt, který startuje v srpnu tohoto roku, může UHK z Fondů EHP a Norska čerpat až 132 tisíc eur.

21. 6. 2020

Univerzita Hradec Králové

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), Akademií věd ČR a Českou konferencí rektorů pořádá 15. července 2020 v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR konferenci Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19 s podtitulem „Výzkumná infrastruktura jako součást kritické infrastruktury státu".

21. 6. 2020

MŠMT

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo VII. Výzvu programu podpory Spolupráce – Klastry v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). K dispozici je 180 milionů korun.

21. 6. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nebyli tak vidět jako medici s rouškami či štíty, ale čile počítají, modelují a přemýšlejí, jak zastavit epidemii covid-19 s co nejmenšími hospodářskými škodami. Vědci z CERGE-EI od poloviny března nabízejí svoji odbornost v boji proti ekonomickým dopadům pandemie koronaviru. Přišli s prospěšným projektem IDEA anti COVID-19, jehož cílem je předkládat doporučení, která mohou pomoci zmírnit dopady očekávané ekonomické krize na českou společnost.

20. 6. 2020

Univerzita Karlova

Zástupci patnácti zaměstnavatelských svazů a platforem umělé inteligence z deseti zemí střední a východní Evropy podepsali společnou pozici k Bílé knize Evropské komise o umělé inteligenci a předložili ji do veřejné konzultace. Tento důležitý krok, koordinovaný Svazem průmyslu a dopravy ČR, byl poté představen publiku v Bruselu formou online setkání 16. června.

20. 6. 2020

Svaz průmyslu a dopravy ČR

V úterý 23. 6. 2020 se bude konat webinář EOSC Landscaping věnovaný problematice European Open Science Cloud (EOSC) v České republice.

20. 6. 2020

CESNET

Pro práci na projektu financovaném Evropskou unií zaměřeném na translační medicínu v oblasti nádorového výzkumu, který vede prof. Kari Hemminki, nabízíme několik PostDoc pozic v různých oborech. Pracoviště je v Biomedicínském centru Lékařské fakulty, Karlovy univerzity, v Plzni, v České republice.

20. 6. 2020

Místo výkonu: Plzeň

Již několik let je patrné rostoucí nepřátelství amerických úřadů vůči studentům a vědcům z Číny. Hlavním důvodem je obava z technologické špionáže a porušování práv duševního vlastnictví zejména v high-tech oborech. Vedle přísného postupu vůči čínským vědcům pracujícím v USA narůstá i počet obvinění amerických vědců z „nezdravých“ vazeb na Čínu.

19. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Po dvou letech intenzivních jednání vznikne na Univerzitě Palackého v Olomouci nový vysokoškolský ústav. Akademický senát UP schválil ve středu 17. června 2020 Statut Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií UP (CATRIN), do nějž budou integrována univerzitní vědecká centra.

19. 6. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci

V rámci chorvatského předsednictví Radě Evropské unie se v pátek 19. 6. 2020 uskuteční videokonference k programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

19. 6. 2020

Vědavýzkum.cz