facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...

V rámci série rozhovorů s prorektory pro oblast vědy a výzkumu jsme tentokrát zavítali na Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Jaké má škola zkušenosti s probíhajícím hodnocením výzkumných organizací? Jaké jsou strategické záměry nebo jakých úspěchů se podařilo v poslední době dosáhnout? Zeptali jsme se Jana Vymazala, prorektora pro vědu a výzkum.

9. 6. 2021

Vědavýzkum.cz

Evropská organizace pro molekulární biologii EMBO (European Molecular Biology Organization) zvolila 64 nových členů. Svého zástupce má i Česká republika. Je jím rostlinný genetik Jiří Fajkus z brněnského institutu CEITEC. Mezi členy EMBO zasedne ale ještě jeden vědec českého původu, a to Petr Čejka, jenž působí ve Švýcarsku.

9. 6. 2021

Vědavýzkum.cz

V Brně se příští rok uskuteční celosvětová konference o problematice výzkumných infrastruktur ICRI 2022. Stěžejními tématy ICRI 2022 budou mobilizace výzkumných infrastruktur v reakci na pandemii Covid-19 a role výzkumných infrastruktur v ekonomické obnově a posilování připravenosti světové populace reagovat na budoucí krizové scénáře a krizové události.

9. 6. 2021

Masarykova univerzita

Do IT4Innovations přichází Pavel Hobza se svým týmem. Jeden z nejcitovanějších českých vědců a autor přelomových objevů se celou svou vědeckou kariéru věnuje nekovalentním interakcím a vývoji nových léků.

8. 6. 2021

IT4Innovations

Hledáte-li špičkové mezinárodní příležitosti v oblasti vědy a výzkumu, nemusíte se rozhlížet příliš daleko. Náš západní soused nabízí českým studentům a akademikům široké možnosti k bádání a dalšímu odbornému rozvoji. Praktické informace a podporu (včetně té finanční) poskytuje zájemcům Německá akademická výměnná služba, známá pod zkratkou DAAD.

8. 6. 2021

Dům zahraniční spolupráce

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA vyhlášené dne 10. února 2021.

8. 6. 2021

Technologická agentura ČR

V úterý 22. června 2021 od 10:00 do 18:45 se v prostorách Technické univerzity v Liberci uskuteční již osmý Den klastrů. Přijďtě si poslechnout, jaké jsou výhody klastrové spolupráce firem v oblastech rozvoje inovací, mezinárodní spolupráce a čerpání podpory ze zdrojů EU na vědu, výzkum a inovace. 

8. 6. 2021

1012plus.cz

V těchto dnech probíhá intenzivní příprava návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVaI) na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024. V této souvislosti Ministerstvo financí ČR (MF ČR) předložilo vládě ČR návrh státního rozpočtu ČR na léta 2022–2024, který má být projednán na schůzi vlády už dnes.

7. 6. 2021

Akademie věd ČR

Věda, která se dělá v České republice, má často mezinárodní ohlas. České mozky bodují v mnoha oborech, tradičně také v umělé inteligenci (AI). Za zmínku stojí dva nedávné úspěchy, které zaznamenali na Fakultě informačních technologií Vysokéhoučení technického v Brně a Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Oba týmy patří právem mezi světové jedničky.

7. 6. 2021

Vědavýzkum.cz

Ve čtvrtek 3. června 2021 proběhla v Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích Mezinárodní konference transferu znalostí a technologií se zaměřením na akademické spin-off společnosti. Akce probíhala hybridní formou - proběhly moderované diskuze ve třech panelech. Přinášíme momenty, které nás zaujaly.

7. 6. 2021

Vědavýzkum.cz