facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Vedoucí výzkumné pracovní skupiny Sociální dialog a pracovní vztahy.

19. 6. 2020

Místo výkonu: Praha

Německá akademická výměnná služba (DAAD) zve na virtuální veletrh v rámci kampaně Research in Germany, který se uskuteční 7. července 2020. Je určen absolventům vysokých škol, doktorandům a postdokům.

19. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Vedoucí výzkumné pracovní skupiny Trh práce a zaměstnanost.

19. 6. 2020

Místo výkonu: Praha

Agentura CzechInvest ve spolupráci se Sdružením automobilového průmyslu a dalšími partnery v letošním roce spustí program na podporu mobility budoucnosti Mobility Innovation Hub (MIH). Cílem platformy je vytvořit podhoubí pro rozvoj inovativních projektů v oblasti mobility a jejich efektivní realizaci, a to i v době krize, a zároveň utvořit z Česka centrum pro inovace v této oblasti.

18. 6. 2020

CzechInvest

Nositel Nobelovy ceny Tasuku Hondžó žaluje japonskou farmaceutickou firmu Ono Pharmaceutical. Vědec po firmě žádá přes 200 milionů dolarů za svou účast v soudním procesu, ve kterém pomohl firmě obájit patentová práva na svůj objev.

18. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Ve středu 24. června 2020 se od 16 hodin uskuteční online seminář určený zájemcům o Fulbrightovo stipendium, které poskytuje příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA.

18. 6. 2020

Komise J. W. Fulbrighta

Primárním účelem vědecké komunikace by mělo být šíření informací, což plně vystihuje model vědecké komunikace open access (otevřený přístup), který zajišťuje trvalý, okamžitý, svobodný a bezplatný online přístup k vědeckým výsledkům. V rámci Ústřední knihovny Univerzity Karlovy vzniklo od ledna 2020 Centrum pro podporu open science, mezi jehož dva hlavní pilíře patří právě open access a open data.

17. 6. 2020

Univerzita Karlova

Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila předběžný kalendář výzev pro granty ERC na rok 2021, které již budou spadat pod nový rámcový program Horizon Europe. Ten by měl být spuštěn od 1. ledna příštího roku, nyní se čeká na schválení rozpočtu.

17. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

V rámci projektu Net4Mobility+ byla aktualizována příručka pro žadatele o stipendia MSCA Individual Fellowships. Shrnuje důležité informace o individuálních vědecko-výzkumných pobytech.

17. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích přijme zaměstnance na pracovní pozici: Personalista - specialista rozvoje lidských zdrojů.

17. 6. 2020

Místo výkonu: České Budějovice