facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve vzájemné spolupráci s Národní technickou knihovnou, velkou výzkumnou infrastrukturou e-INFRA CZ a Technologickým centrem AV ČR uspořádají ve čtvrtek dne 23. září 2021 workshop k implementaci iniciativy EOSC (European Open Science Cloud) v ČR.

10. 9. 2021

MŠMT

Víte, kde byl navržen projekt zásobování pitné vody pro Prahu, jmenovitě Káraný a Želivka? Tyto unikátní projekty vypracovali v minulosti odborníci ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka. Tento ústav má více jak stoletou tradici ve vodohospodářském výzkumu - jeho založení se datuje k 9. prosinci 1919. Na jeho činnost jsme se podívali blíže.

9. 9. 2021

Vědavýzkum.cz

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzývá vládu, aby při jednáních o státním rozpočtu vyřešila problém s financováním programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND, který podporuje firmy v jejich výzkumných a vývojových projektech. Původně se počítalo s financováním TRENDu z Národního plánu obnovy. Vláda s ním nyní ale nepočítá ani v návrhu státního rozpočtu na příští rok, proto byla soutěž odložena.

9. 9. 2021

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Evropský inovační a technologický institut (European Institute of Innovation and Technology, EIT) zveřejnil dne 1. 9. 2021 výzvu k vyjádření zájmu na obsazení až sedmi míst ve své Správní radě (Governing Board, GB).

9. 9. 2021

EIT

Jak náročný je proces zpracování projektu pro MSCA? A proč je důležité mít kvalitní administrativní zázemí? Portál Vědavýzkum.cz se na tyto a jiné otázky ptal Vladimíra Mikeše z Filosofického ústavu AV ČR, který v rámci programu MSCA IF, financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vyjel do Velké Británie.

8. 9. 2021

Vědavýzkum.cz

Za vzdělání platí Američané obrovské částky a půjčce na studium se většina z nich nevyhne. Americký prezident Joe Biden se proto intenzivně zabývá jedním ze svých hlavních slibů z předvolební kampaně - odpuštění půjček na studium. Na tom, co bude tato změna v dlouhodobém výhledu znamenat, se však mnohé univerzity a experti na školství rozcházejí.

8. 9. 2021

Vědavýzkum.cz

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení místa administrativního pracovníka na pozici referent/ka Referátu pro vědu, výzkum a umění a Centra pedagogického výzkumu PdF UHK.

8. 9. 2021

Místo výkonu: Hradec Králové

V pátek 3. září se opět po letní pauze konalo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které proběhlo prezenčně ve Strakově akademii. K hlavním bodům jednání patřily návrh výdajů státního rozpočtu na vědu na období 2022+, volba kandidáta či kandidátky na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2021 a také oznámení letošního laureáta Ceny předsedy RVVI.

7. 9. 2021

„Sportovní vědě se nejlépe dařilo do roku 1989, kdy byla veliká snaha mít úspěšnou sportovní reprezentaci, a tedy i výzkum sportu byl silně podporován. To ale s revolucí skončilo a až v poslední době začíná být po výzkumu sportu opět poptávka,“ říká docent Miroslav Petr, proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK).

7. 9. 2021

Vědavýzkum.cz

V Austrálii vyvolalo rozhodnutí zamítnout přihlášky do prestižních grantových schémat značný odpor vědecké komunity. Důvodem zamítnutí projektů totiž bylo, že jejich autoři citovali články vydané na preprintových archivech.

7. 9. 2021

Vědavýzkum.cz