facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...
Podcasty

Podcasty

podcasty z oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zobrazit položky...

V Litoměřicích bylo v úterý 4. června 2019 otevřeno Centrum pro výzkum geotermální energie RINGEN. Nová výzkumná infrastruktura, jejímž cílem je výzkum bezpečného a efektivního využití geotermální energie, bude fungovat v rámci otevřeného přístupu a příležitost ji využívat budou mít výzkumníci napříč sektory, disciplínami i národnostmi.

9. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje další ročník Ceny ministra školství, která ocení mimořádné studenty a absolventy za jejich studijní výsledky i za občanskou statečnost. Rektoři mohou přihlášky kandidátů zasílat do 31. srpna 2019.

9. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

V posledních několika desetiletích došlo ke změně tradiční role univerzit spočívající v jejich jedinečném poslání ve vzdělávání a v badatelské činnosti a rozšíření na tzv. třetí roli představovanou jejich aktivním zapojením do socioekonomického rozvoje společnosti. Jaká je schopnost českých veřejných vysokých škol získávat pro svou činnost výnosy z mimorozpočtových zdrojů?

8. 6. 2019

Je jich osm a dostanou příležitost rok pracovat na svém vědeckém projektu. Řeč je o osmi studentech Univerzity Palackého v Olomouci, kteří získali pro následující akademický rok podporu Nadačního fondu UP (NF UP).

8. 6. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci

Ve dnech 3. – 6. září 2019 se bude v Sardinii konat letní škola, která má naučit studenty a výzkumné pracovníky v počátcích jejich kariéry spolupracovat napříč obory s cílem řešit různé společenské výzvy.

8. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář k 1. veřejné soutěži programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+, který se uskuteční 26. 6. 2019 v sídle TA ČR.

7. 6. 2019

Technologická agentura ČR

V lokalitě Amálie v blízkosti Lán se rodí funkční chytrá krajina adaptovaná na klimatickou změnu a podmínky roku 2030+. Cílem projektu Centra pro vodu, půdu a krajinu při ČZU (CVPK) je vytvořit a otestovat pilotní chytrou krajinu, která by se mohla stát vzorem pro konkrétní oblasti nejen na území ČR, ale i v dalších místech Evropy.

7. 6. 2019

ČZU v Praze

Daniel Münich opět bouří, že vysoké školy neobdržely nové balíky formulářů, zcela jiných než ty, které vyplnily pro institucionální akreditace. A že už se nad nimi pár měsíců nepotí. V článku popíšu, jak bych se ve věci rozdělování peněz na výzkum pro vysoké školy zachoval jako ministr školství, jak jako občan, který očekává, že vysoké školy budou dělat něco užitečného, a jak jako člověk, který by chtěl rychle dostat naše vysoké školství na špičku.

7. 6. 2019
Dalibor Štys
Array
(
)

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) bude finančně podporovat novou profesorskou pozici na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PřF UK) v řádu milionů korun. První sponzorovaný profesor se bude zabývat výzkumem nových antiparazitik.

7. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Ve čtvrtek 6. června 2019 bylo na 151. zasedání Pléna České konference rektorů v Hradci Králové zvoleno nové předsednictvo ČKR na příští funkční období. Do jeho čela usedne rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička, na postu vystřídá dosavadního rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimu.

6. 6. 2019

Vědavýzkum.cz