facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...
Podcasty

Podcasty

podcasty z oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zobrazit položky...

Ve dnech 7. až 8. března 2018 se v Hradci Králové uskuteční konference VšeVěd 2018 zaměřená na probíhající legislativní a metodické změny, nároky na výzkumné organizace v příštích letech a související témata.

7. 2. 2018

DERS

Ve dnech 15. - 17. května 2018 se v Brně uskuteční další ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2018 s podtitulem „Společně tvoříme skvělou budoucnost“.

7. 2. 2018

VVVI

O novém hodnocení výzkumných organizací, transferu technologií, financování české vědy po roce 2020 i institucionální akreditaci jsme mluvili s rektorem VŠCHT Karlem Melzochem, který školu řídí již druhé funkční období.

7. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Společnost alevia zahájila přihlašování na druhý ročník (2018/2019) unikátního dvouletého vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který startuje v dubnu 2018. Uzávěrka registrace je do 9. 3. 2018 nebo do vyčerpání kapacity.

7. 2. 2018

alevia

Celkem 7 výzkumných projektů, na kterých budou spolupracovat české a německé vysoké školy, se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) rozhodlo podpořit z veřejných prostředků. Úspěšným projektům rozdělí přes milion korun.

7. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Program Národní centra kompetence, který schválila vláda v květnu 2017, má provázat dosavadní výzkumná centra do jednoho integrovaného systému a přispět k financování aplikovaného výzkumu v České republice po roce 2020, kdy ubudou peníze z evropských fondů. Technologická agentura ČR oznámila vyhlášení první veřejné soutěže na 28. 3. 2018.

6. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

V dalším díle seriálu k otázkám průmyslových práv a licencí se zabýváme užitným vzorem. Ten slouží k ochraně nových, průmyslově využitelných technických řešení. Užitný vzor zapsaný do rejstříku nesmí nikdo bez souhlasu majitele využívat při své hospodářské činnosti po dobu 4 let.

6. 2. 2018

David Karabec

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations vypsalo 1. února 2018 již 13. kolo veřejné grantové soutěže. V rámci této příležitosti mohou výzkumníci žádat o výpočetní zdroje superpočítačů Salomon a Anselm, a to až do 29. března 2018.

6. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Ve vědecké komunitě kdekoliv na světě nebude určitě pochyb o tom, že vědecký grant Evropské výzkumné rady (ERC) je nejprestižnější evropský vědecký grant a každý, kdo ho získal, je špičkový vědec nebo vědkyně. Starting ERC se uděluje vynikajícím mladým vědcům do 7 roků od PhD, consolidator pak pokročilým vědcům do 12 let od získání PhD. Advanced granty jsou určeny pro vědecké špičky ve svých oborech.

5. 2. 2018
Otakar Fojt
Array
(
)

Za tři roky fungování programu Horizont 2020 (H2020) se podařilo snížit průměrný čas realizace podpory projektů, přilákat do programu nové žadatele nebo dosáhnout pětinového podílu malých a středních podniků na celkovém financování. Které státy nejvíce využívají program Horizont 2020? A jak je na tom Česká republika?

5. 2. 2018

Vědavýzkum.cz