facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...

Čtyřiadvacet výrazných mladých vědeckých talentů letos získalo prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho pro rok 2021. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v pražské Lannově vile v úterý 29. června 2021.

1. 7. 2021

Vědavýzkum.cz

Od 1. července 2021 povede Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT na pozici ředitele Robert Jára. Ředitelem pro vědu a výzkum se stane Antonín Lupíšek. Odstupující ředitel Lukáš Ferkl plánuje další spolupráci se svým dosavadním zaměstnavatelem UCEEB při rozjezdu nové spin-off firmy Envitrail.

1. 7. 2021

ČVUT v Praze

Červnové zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se konalo v pátek 25. června 2021 ve Strakově akademii. K hlavním bodům jednání patřily opětovně návrh výdajů státního rozpočtu na vědu na rok 2022, Inovační strategie ČR 2019-2030 a podpora výzkumu a vývoje z Národního plánu obnovy, a dále volba členů předsednictva Technologické agentury ČR.

30. 6. 2021

Stipendisty Nadace Experientia pro rok 2021 jsou Soňa Krajčovičová z Univerzity Palackého v Olomouci, která vycestuje na University of Cambridge. Tam se bude věnovat metodě “sponkování” peptidů pro novou generaci cílených léčiv. Athanasios Markos z ÚOCHB AV ČR zamíří na ETH v Zürichu, kde bude vyvíjet nové reakce, které umožní zkoumat biomolekuly v živých organismech.

30. 6. 2021

Nadace Experientia

„Ekonomem jsem se stal omylem, ale jsem za to nakonec rád,“‎ říká docent Tomáš Havránek, v současnosti nejcitovanější český ekonom. Působí na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK a přede dvěma lety byl Evropskou výzkumnou radou (ERC) osloven pro hodnocení prestižních ERC grantů – jako první český ekonom a nejmladší hodnotitel vůbec.

30. 6. 2021

Univerzita Karlova

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásí na podzim 2021 první společnou mezinárodní výzvu v rámci nového připravovaného nástroje unijního programu Horizont Evropa (HE) – Evropská partnerství. Evropská partnerství jsou nástroj, který nahradí dosud využívané nástroje jako ERA-NET Cofund, Společné programové iniciativy (JPIs), Společné technologické iniciativy (JTIs) a další.

30. 6. 2021

Technologická agentura ČR

L’Oréal Česká republika již popatnácté ocenil tři nadané vědkyně pomocí lokálního CSR projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Letos se porota složená ze zástupců Akademie věd ČR, UNESCO a společnosti L’Oréal rozhodla podpořit trojici výzkumnic z oblasti medicíny, fyziologie a genetiky rostlin. Nadané vědkyně si mezi sebou rovným dílem rozdělí 600 tisíc korun.

29. 6. 2021

Vědavýzkum.cz

Dne 22. června 2021 vyhlásila Evropská komise v rámci rámcového programu Horizon Europe nové výzvy v grantovém programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) na podporu rozvoje dovedností a kariérního růstu výzkumníků.

29. 6. 2021

Vědavýzkum.cz

Byla zahájena registrace na již čtvrtý ročník konference SCIPO (Science Policy), která se uskuteční 30. září 2021 hybridní formou. Od svého vzniku v roce 2018 je konference zaměřena na aktuální témata veřejné politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

29. 6. 2021

alevia

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém 368. zasedání v pátek 25. června 2021 volila tři členy předsednictva Technologické agentury ČR. Po jmenování vládou se funkce poprvé ujmou Matúš Šucha a Jiří Očadlík. Své druhé funkční období zahájí Jiří Plešek.

28. 6. 2021

Vědavýzkum.cz