Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Z redakce

Z redakce

Portál Vědavýzkum.cz vznikl v září 2016 s cílem poskytovat nezávislé a přehledné informace o vědní politice a výzkumu na jednom místě. Během prvního roku se redakci podařilo navázat spolupráci s významnými partnery a vybudovat platformu nejen pro aktuální zpravodajství ze světa vědy, ale také pro nezávislou diskusi nad palčivými problémy české vědní a vysokoškolské politiky.

1. 9. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Vážíme si rostoucí návštěvnosti našeho portálu a těší nás diskuse, která se vede nad aktuálními otázkami výzkumu, vývoje a české vědní politiky. Ani v průběhu letních měsíců nebudete ochuzeni o pravidelné příspěvky.

27. 6. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Na našem portálu najdete kromě nabídky vybraných neakademických pracovních pozic ve výzkumu a vývoji také pozice akademické. Ve spolupráci s portálem ResearchJobs.cz tak nabízíme nejucelenější nabídku pracovních příležitostí v této oblasti.

8. 6. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Portál Vědavýzkum.cz byl partnerem konference „Byrokratizace vědy, aneb proč nebudeme mít nobelistu“, která se konala 20. 4. 2017 v Praze v hotelu Prezident. Tato událost vyvolala zajímavé reakce, které se pokusíme v následujícím příspěvku shrnout.

2. 5. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Zhruba před půl rokem jsme uvedli do provozu portál Vědavýzkum.cz s cílem vytvořit nezávislý prostor, kde budou přehledně publikovány mnohdy roztříštěné informace z oblasti vědní politiky, výzkumu, vývoje a inovací. Těší nás rostoucí zájem ze strany čtenářů i institucí, stejně jako nově uzavřená partnerství.

1. 3. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Portál Vědavýzkum.cz jsme spustili k 1. září 2016. Našim cílem bylo vytvořit nezávislý prostor, kde se budou na jednom místě koncentrovat mnohdy roztříštěné informace o politice vědy, výzkumu, vývoji a inovacích. Dosavadní ohlasy svědčí o tom, že se nám to snad podařilo.

3. 1. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Partneři webu a spolupracující instituce