facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Informační den Českého sociálněvědního datového archivu se konal 5. prosince v 2019 v Ústavu státu a práva AV ČR. První část programu byla věnována práci s výzkumnými daty a představení průvodce k tvorbě data management plánu. V odpolední části proběhla diskuse k uplatnění GDPR ve výzkumu.

15. 12. 2019

Ilona Trtíková

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v úterý 10. prosince 2019 zvolil kandidátem na rektora na období 2020 – 2024 Bohumila Jirouška z filosofické fakulty. Po jmenování prezidentem vystřídá končícího Tomáše Machulu.

14. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci schválil zřízení vysokoškolského ústavu na Univerzitě Palackého. Devatenácti hlasy přijal novelu Statutu UP, v níž je nově vysokoškolský ústav obsažen. Tímto rozhodnutím s účinností od 1. dubna 2020 završil podporu záměru integrovat vědecko-výzkumné kapacity a procesy na UP do nového vysokoškolského ústavu.

13. 12. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci

V prostorách Národního domu na pražských Vinohradech proběhl v úterý 10. prosince 2019 jubilejní pětapadesátý Akademický sněm. Diskutovaným tématem bylo mimo jiné financování Akademie věd ČR. Stranou nestála ani mezinárodní spolupráce či popularizace vědeckých výsledků.

12. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Ve středu 26. února 2020 se v prostorách Vysokého učení technického v Brně uskuteční Sympozium iNETME na téma Rozvoj mezinárodních kontaktů. Akci pořádá NETME Centre.

12. 12. 2019

NETME Centre

Od příštího roku nebude výzkum v Antarktidě ani v Arktidě systematicky podporován ze zdrojů na velké výzkumné infrastruktury. V polovině ledna vyráží do Antarktidy další vědecká expedice Masarykovy univerzity, která bude mít dvanáct členů. Financování výpravy, stejně jako celého antarktického výzkumného programu, ale zatím není vyřešené.

11. 12. 2019

Masarykova univerzita

V pátek 13. prosince 2019 se v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze bude konat soutěžní přehlídka významných činů ve zpřístupňování fyziky a matematiky veřejnosti. Na akci budou představeny projekty, které se popularizací fyziky či matematiky zabývají.

10. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Vítězkou mezinárodní soutěže mladých vědců Dream Chemistry Award 2019, která 2. a 3. prosince 2019 proběhla v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v Praze, se stala Yujia Qing z Oxfordské univerzity. Vítězka si kromě sošky Dream Chemistry Award odnáší souhrnnou finanční odměnu 11 tisíc eur.

8. 12. 2019

ÚOCHB

V souvislosti s končícím funkčním obdobím člena předsednictva Technologické agentury České republiky (TA ČR) ke dni 21. března 2020, vyhlásil předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 1 členku či člena předsednictva TA ČR.

6. 12. 2019

RVVI

Od 11. do 14. května 2020 proběhne v hotelu Devět skal v Milovech již 20. ročník mezioborové konference zaměřené na organickou chemii, biochemii, biologii, analytickou chemii a příbuzné obory. Akci jsme začali organizovat v roce 2001 spolu s Českou společností chemickou a Českou společností pro biochemii a molekulární biologii. Motivem bylo pokusit se zlepšit komunikaci mezi jednotlivými obory a také seznámit mladé vědce s výzkumem, který se provádí v České republice.

6. 12. 2019

Martin Fusek