Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

V úterý 12. prosince 2017 se v pražském Národním domě na Vinohradech konal 51. sněm Akademie věd ČR, poprvé v režii předsedkyně Evy Zažímalové. Kromě projednání ekonomické situace a rozpočtu na příští rok se na něm také představila nová platforma transferu technologií.

13. 12. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Komplexní přehled svých služeb a výzkumných aktivit představilo sdružení CESNET na Konferenci e-infrastruktury CESNET, která proběhla 11. 12. 2017 v Praze. V průběhu programu sdružení odhalilo i nový vizuální styl včetně nového loga.

13. 12. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Sekce pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády ČR připravila cyklus deseti videorozhovorů s výraznými osobnostmi současné české vědy. Cílem projektu je představit úspěchy české vědy široké veřejnosti. Jednotlivé díly vychází každý všední den v 17:00.

11. 12. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Akademie věd ČR (AV ČR) vydala publikaci vybraných výsledků v oblasti vědeckých výzkumů, popularizace vědy, vydaných knih i dalších činností za rok 2016 a za část roku 2017. Shrnuje také základní informace o výzkumných infrastrukturách a Strategii AV21.

9. 12. 2017
  • Akademie věd ČR

Nadační fond Neuron i letos ocenil vědecké osobnosti, které ve svých oborech dosáhly mimořádných úspěchů. Sedm inspirativních vědců převzalo ve středu 6. prosince 2017 Ceny Neuron za přínos světové vědě v různých oblastech vědního bádání.

7. 12. 2017
  • NF Neuron

Dne 4. a 5. prosince 2017 proběhlo v Praze finále mezinárodní vědecké soutěže Dream Chemistry Award organizované předními chemickými ústavy české a polské Akademie věd. Vítězkou soutěže se stala Dr. Jessica R. Kramer z University of Utah (USA) s projektem zaměřeným na výzkum ochranného cukerného pláště buněk s cílem navrhnout nová léčiva proti rakovině.

6. 12. 2017
  • ÚOCHB

V Bruselu se 1. 12. 2017 uskutečnilo jednání zástupců hostitelských států pilířů výzkumné infrastruktury ELI s komisařem pro výzkum a inovace Carlosem Moedasem. Účelem jednání bylo zrekapitulovat stav implementační fáze výzkumné infrastruktury ELI a příprav ustavení právnické osoby ELI ERIC, která by měla řídit činnosti výzkumné infrastruktury ELI po jejím vstupu do provozní fáze.

5. 12. 2017
  • MŠMT

Dne 3. 12. 2017 byly v Praze předány letošní ceny Česká hlava za vědu, výzkum a inovace. Zvítězili vědci, kteří se zabývají vlastnostmi magnetických látek, nemocemi včel nebo úpravami proteinů. Národní cenu vlády získal historik Petr Sommer, který se zaměřuje na středověk a církevní archeologii.

4. 12. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Partneři webu a spolupracující instituce