Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Ministerstvo dopravy společně s agenturou CzechInvest, kosmickým inkubátorem ESA BIC Prague a dalšími partnery vyhlašuje rok 2018 českým kosmickým rokem pod oficiálním názvem Czech Space Year 2018. Během roku se plánují akce, které mají rozšířit povědomí o českém zapojení do kosmického průmyslu.

18. 3. 2018
  • Czech Space Year

K získání patentu vede dlouhá cesta, ale ještě delší k vývoji jedinečných materiálů, které by mohly usnadňovat léčbu a přispět tak k jejímu zefektivnění. Tuto cestu absolvovala Lucy Vojtová se svým týmem z CEITEC VUT. Na základě jejich desetiletého výzkumu vznikl transparentní hydrogel, který nejen lze připravit pacientovi na míru tvarem i velikostí, ale také tím, že se po skončení účinku rozpadne.

17. 3. 2018
  • CEITEC

Festival Týden mozku, který pořádá Akademie věd ČR, odstartoval v pondělí 12. 3. 2018. Program o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurověd nově potrvá o dva dny déle, až do 18. 3. 2018. Vstup na veškeré akce je tradičně zdarma.

13. 3. 2018
  • Akademie věd ČR

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jmenoval dvacet pět nových zástupců odborné veřejnosti z oblasti zdravotních služeb, vědy a výzkumu do Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví. Ta tak naváže na činnost Odborného kolegia ministerstva. Jejím hlavním úkolem bude pomáhat ministrovi v rozhodování v klíčových otázkách českého zdravotnictví.

13. 3. 2018
  • Vědavýzkum.cz

Sdružení CESNET ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky zahájilo projekt Data Hub Relay – Czech Republic, který financuje Evropská kosmická agentura (ESA). V České republice tak vznikne jeden ze sedmi uzlů páteřní sítě, které se podílejí na distribuci velkého objemu snímků z družic Sentinel do národních datových center, jež je poskytují koncovým uživatelům.

11. 3. 2018
  • CESNET

Ve čtvrtek 8. března 2018 se v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze uskutečnila Výroční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Vzácným hostem byla profesorka imunologie Blanka Říhová.Tematicky se konference zaměřila na podporu výzkumu a vývoje (VaV) a její motto znělo „Objev není náhoda“. O oblast VaV je ze strany žadatelů velký zájem, kterému chce Řídicí orgán OP VVV vyjít vstříc.

11. 3. 2018 MŠMT

Festival Týden mozku pořádaný Akademií věd ČR se uskuteční od 12. do 18. března 2018. Zajímavý program na téma nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurověd nově oproti minulým ročníkům potrvá o dva dny déle – obohatí jej interaktivní víkendový program připravený především pro rodiny s dětmi.

8. 3. 2018
  • Akademie věd ČR

Masarykova univerzita získala do svých řad významnou vědeckou posilu, předního světového odborníka na teorii grafů Daniela Kráľe. Vědec uspěl v soutěži o univerzitní grant Muni Award in Science and Humanities. Díky podpoře ve výši pěti milionů korun ročně na dobu pěti let se Kráľ přesune ze svého nynějšího působiště na britské Univerzitě Warwick na Fakultu informatiky MU, kam přenese i řešení svého projektu financovaného Evropskou výzkumnou radou (ERC).

7. 3. 2018
  • Masarykova univerzita

Na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava vznikla zcela nová metoda a zařízení pro vyhledávání osob v krizových situacích. Technologie umožňuje dohledat osoby například při závalu zeminou, v případě laviny, zemětřesení nebo dohledání oběti únosu v zástavbě. Stojí za ní výzkumný tým z Katedry telekomunikační techniky FEI, pod vedením Martina Tomise.

7. 3. 2018
  • VŠB-TUO

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a předseda Rady vědeckých společností ČR Lubomír Hrouda podepsali v pátek 2. března memorandum o spolupráci na příštích pět let. V dohodě vyjadřuje Akademie věd ČR záměr i nadále podporovat činnost vědeckých společností sdružených v Radě.

5. 3. 2018
  • Akademie věd ČR

Partneři webu a spolupracující instituce