Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Středočeské inovační centrum (SIC) pořádá v pátek 21. 9. 2018 v Praze seminář s názvem Management vědy a výzkumu, jehož cílem je posílit schopnosti a znalosti v oblasti řízení vědy a výzkumu. V roli lektora se představí Vojtěch Kadlec.

18. 9. 2018

SIC

Česká asociace doktorandek a doktorandů (ČAD) ve spolupráci se Studentskou komorou Rady vysokých škol (SK RVŠ) připravila obsáhlou příručku pro všechny, kteří uvažují o přihlášce na doktorát a potřebují se v podmínkách doktorátu lépe zorientovat. Dozvíte se, jak si dobře zvolit téma výzkumné práce a co zvážit při výběru pracoviště a školitele. Příručka obsahuje i několik tipů pro ty, kteří zvažují absolvování doktorátu v zahraničí.

16. 9. 2018

Vědavýzkum.cz

Od pátku 14. do soboty 15. září 2018 bude plzeňské náměstí Republiky a prostor před Západočeským muzeem patřit vědě a technice. Už potřinácté se tu uskuteční Dny vědy a techniky Západočeské univerzity v Plzni, které promění náměstí ve vědeckou laboratoř s 32 interaktivními expozicemi.

14. 9. 2018

Západočeská univerzita v Plzni

Dům zahraniční spolupráce (DZS) zve pracovníky vysokých škol, kteří se v jakémkoliv aspektu své práce zabývají internacionalizací, na první ročník fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání, CZEDUCON, který proběhne ve dnech 7. – 8. listopadu 2018 v Praze.

13. 9. 2018

Dům zahraniční spolupráce

O dvou zajímavých knihách píše Jindřich Schwippel na stránkách aktuálního čísla časopisu Vesmír. Věda s lidskou tváří a Československá akademie věd a kdo „nezvítězil“. Tři význačné osobnosti v čele nejvýznačnější vědecké instituce.

9. 9. 2018

Jindřich Schwippel

Již 16. ročník konference České dny pro evropský výzkum, kterou pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR, se letos uskuteční 25. října 2018 v Praze.

8. 9. 2018

Technologické centrum AV ČR

Masarykova univerzita (MU) bude jako jedna z prvních vysokých škol v Česku finančně podporovat návrat vědkyň do výzkumu. V rámci interní soutěže o financování mezioborových projektů prostřednictvím Grantové agentury MU, mohou nově získat více peněz právě výzkumné projekty, ve kterých bude mít klíčovou roli v řešitelském týmu odbornice na rodičovské dovolené nebo ta, která se z ní aktuálně vrací. Univerzita takovému projektu přidá navíc půl milionu korun.

6. 9. 2018

Vědavýzkum.cz

Jihočeská regionální kontaktní organizace pro Evropský výzkumný prostor ve spolupráci s Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání (JAIP) pořádá dne 19. září 2018 ve Vodňanech mezinárodní konferenci s názvem BIOTECHNOLOGY - opportunity for intersectoral cooperation and technology transfer.

5. 9. 2018

RKO-ERA

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem může finančně podporovat své začínající vědce. Umožňuje jí to Smlouva o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem. Pro rok 2018 od něj získala finanční dotaci ve výši 10 milionů korun.

1. 9. 2018

Vědavýzkum.cz

Na CEITEC VUT vznikla výzkumná skupina věnující se epitaxním materiálům a nanostrukturám. Povede ji rakouský výzkumník Hermann Detz, který působí také na Technické univerzitě ve Vídni. Aktuálně sestavuje vlastní výzkumný tým a obě instituce chce úžeji propojit.

29. 8. 2018

CEITEC VUT