Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Technologické centrum AV ČR se stalo členem mezinárodního konsorcia projektu GoNano, který byl vybrán k financování v evropském výzkumném programu HORIZONT 2020. Hlavním cílem projektu je podpořit participativními procesy a metodami odpovědný výzkum a inovace.

19. 8. 2017
  • Technologické centrum AV ČR

Především na regionální úrovni prohloubí Technologická agentura ČR (TA ČR) spolupráci s agenturou CzechInvest. Těsnější kontakt má v budoucnu usnadnit firmám a výzkumným organizacím v krajích přístup k podpoře jejich projektů, užší propojení s investory, rozvoj inovačního potenciálu regionů a dále posílit podporu investic s vysokou přidanou hodnotou.

17. 8. 2017
  • TA ČR

Nejvyšší kontrolní úřad se při jedné ze svých posledních kontrolních akcí zaměřil na rozvoj a obnovu materiálně technické základy veřejných vysokých škol v letech 2011-2016. Kontroloři prověřili, jak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) peníze rozdělovalo i jak vysoké školy postupovaly při obnově infrastruktury.

14. 8. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Dotazníkové šetření v šesti evropských zemích má zjistit, o jaké typy informací a v jaké fázi výzkumu má zájem laická veřejnost. Jde o jednu z aktivit nového evropského projektu ORION, do kterého se zapojil také výzkumný institut Ceitec Masarykovy univerzity.

14. 8. 2017
  • Masarykova univerzita

Univerzita Pardubice obohatí program i letošního Sportovního parku Pardubice. Pro návštěvníky znovu připravila speciální populárně-naučný program s atraktivními a interaktivními vědeckými a technickými ukázkami a demonstracemi. Na své stanoviště umístěné v Parku na Špici a nazvané SCIENCE POINT zve návštěvníky již od soboty 12. srpna 2017.

13. 8. 2017
  • Univerzita Pardubice

Evropská keramická společnost (ECerS) je neziskovou federací národních keramických společností sdružující jejich jednotlivé členy. Každé dva roky udílí Young Scientist Award vědcům pod 40 let, kteří svým bádáním významně přispěli k výzkumu keramiky. 

13. 8. 2017
  • CEITEC VUT

Akademie věd ČR a Univerzita Palackého v Olomouci spolu v pátek 11. srpna uzavřely Dohodu o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů. Jde o první dohodu s vysokou školou podle novelizovaného vysokoškolského zákona, která se týká doktorského studia.

12. 8. 2017
  • Akademie věd ČR

Snahou Technologické agentury ČR (TA ČR) a Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je podpora českých inovativních podniků, a tím rozvoj českého hospodářství, která je o to více potřebná pro udržení tempa konkurenceschopnosti na dnešním dynamicky měnícím se trhu.

11. 8. 2017
  • Technologická agentura ČR

Partneři webu a spolupracující instituce