facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
CZELO

CZELO

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si například o nové strategii Evropské unie, tzv. Globální bráně, o statistice výdajů na výzkum a vývoj v EU za rok 2020 nebo o nové aktivitě programu Erasmus+ umožňující virtuální výměny mládeže s regiony mimo EU.

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si o závěrech listopadové Rady z oblasti výzkumu i vzdělávání, výsledcích konzultací k reformě hodnocení výzkumu či o nové příručce CulturEU. Nenechte si ujít ani novou výzvu na podporu Evropských univerzit.

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si o novinkách v oblasti mise „Klimaticky neutrální a inteligentní města“, o závěrech konference k novému evropskému výzkumnému prostoru a o zprávě o zastoupení žen v oblasti výzkumu.

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si o novinkách v oblasti Evropské rady pro výzkum a Evropské rady pro inovace, o nové strategii v oblasti půdy či o nově zveřejněných výzvách Evropského sboru solidarity.

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si o spolupráci v oblasti duševního vlastnictví, nové výzvě Women TechEU nebo o dohodě mezi pobaltskými státy a Beneluxem.

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si o připravované misi pro města, nových výzvách pro experty a výzkumníky či o pokračování Turingova schématu.

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Zjistěte, které země budou nově spolupracovat ve výzkumných programech EU, či co bylo tématem zasedání pracovní skupiny IGLO. Také si zapište do diáře připravovaný webinář, který se bude věnovat příležitostem pro společenské a humanitní vědy v Horizontu Evropa

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Vyjádřete se ke zjednodušení podmínek pro poskytování podpory na výzkum, vývoj a inovace nebo zjistěte, jaké jsou aktuality z Evropského inovačního institutu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO), která je od letošního roku součástí Domu zahraniční spolupráce (DZS), pomůže propojit české instituce se zahraničními partnery a zlepšovat postavení českých vzdělávacích a výzkumných institucí v Evropě.

Strana 4 z 4