facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Veřejný výzkum a vývoj se zatím prodat neumějí

3. 2. 2019
Veřejný výzkum a vývoj se zatím prodat neumějí

Ústav organické chemie a biochemie (ÚOCHB) se díky celoživotní práci profesora Antonína Holého těší značnému přílivu financí. Jen v roce 2016 do něj směřovalo na licenčních poplatcích za patenty více než 3,2 mld. Kč. V rámci domácích poskytovatelů licencí na patenty je tak vysoká částka bohužel ojedinělým úkazem.

Ačkoli patentová aktivita veřejných vysokých škol (VVŠ) i veřejných výzkumných institucí (v.v.i.) v posledním desetiletí výrazně vzrostla (svůj podíl na tom měla i měnící se metodika hodnocení výzkumu a vývoje), schopnost prodat svůj výzkum formou licencí se až na výjimky výrazně nezlepšila. 

Například v roce 2008 bylo VVŠ uděleno pouze 19 patentů oproti 178 v roce 2017, ale na licenčních poplatcích získaly v témže roce (2008) 1,8 mil. Kč oproti 5,6 mil. v roce 2017.

Veřejným výzkumným institucím bylo (při nezapočítání ÚOCHB) v roce 2008 uděleno 27 patentů, respektive 54 patentů v roce 2017. Na poplatcích v daných letech získaly 3,2 mil. Kč (rok 2008), resp. 19,8 mil. Kč v roce 2017.

V roce 2017 z celkového počtu 26 VVŠ pouze 16 poskytovalo patentové licence a z toho 12 VVŠ dosáhlo na licenční poplatky. Ve stejném roce poskytovalo patentovou licenci jen 12 veřejných výzkumných institucí, z toho 9 s přijatými licenčními poplatky.

Licenční aktivita veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí - Patenty a užitné vzory

Stat graf1

 

stat graf2

*) Pozn.: V období 2005‒2017 získal ÚOCHB na licenčních poplatcích za patenty a užitné vzory celkem 20 940 mil. Kč.

 

Na rozdíl od veřejných výzkumných institucí se v případě veřejných vysokých škol těší značné popularitě i užitný vzor – „malý patent“ – nabízející rychlejší a levnější alternativu k patentu, ovšem za cenu omezené úrovně právní ochrany. V roce 2017 poskytovalo licenci na užitný vzor 14 VVŠ a 8  z nich získalo celkem 3,2 mil. Kč na licenčních poplatcích. Většina poplatků z patentových licencí (i užitných vzorů) směřujících do VVŠ a v.v.i., nepočítáme-li výše zmíněný ÚOCHB, pochází od plátců z České republiky.

V případě veřejných výzkumných institucí se jedná o 80,7 % licenčních poplatků za patenty, u veřejných vysokých škol dokonce o 93,9 %. Předmětem licencí ovšem nebývá pouze ochrana patentů či užitných vzorů.

Know-how představuje do značné míry protiváhu patentu, kdy není chráněno žádnou z ochran průmyslového vlastnictví a obsah know-how zůstává okolí úmyslně skryt. V roce 2017 poskytlo 8 veřejných vysokých škol 25 licencí na know-how v hodnotě 2,6 mil. Kč, respektive 11 veřejných výzkumných institucí poskytlo 11 licencí v celkové hodnotě 3,7 mil. Kč. Z těchto licenčních příjmů 65,2 % (VVŠ), resp. 94,4 % (v.v.i.) pocházelo od tuzemských subjektů.

Nutno ovšem podotknout, že z dlouhodobějšího hlediska (období 2008–2017) vychází toto porovnání téměř opačně. V roce 2008 – 98,8 % příjmů za licence na know-how (VVŠ), resp. 69,9 % (v.v.i.) příjmů za licence na know-how pocházelo z České republiky.

 

Autor: Karel Novotný

Zdroj: Článek vyšel v měsíčníku Českého statistického úřadu Statistika a My.