Vytisknout tuto stránku

Novinky CZELO: Nový think-tank a paušální částky v Horizontu

26. 4. 2022
Novinky CZELO: Nový think-tank a paušální částky v Horizontu

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si o novém think-tanku Nového evropského Bauhausu nebo o nové výzvě v oblasti vysoce výkonných výpočetních systémů. Dozvíte se také, jak na paušální částky v programu Horizont Evropa, nebo o posílení spolupráce mezi EIT a COST. Nově můžete sledovat kancelář CZELO také na LinkedInu.

CZELO

Evropská komise zahájila činnost nového think-tanku NEB LAB

Think-tank NEB LAB je součástí iniciativy Nového evropského Bauhausu a má fungovat jako inkubátor, který spojuje zainteresované aktéry a umožňuje jim výměnu osvědčených postupů. Jeho cílem je podpořit propojení designu, udržitelnosti, dostupnosti, cenové dostupnosti, investic, a pomoci tak realizovat cíle Zelené dohody pro Evropu. Inkubátor má sloužit k přímému zapojení podniků a veřejných subjektů, jako jsou regiony, obce a města. Klíčovými výstupy NEB LAB mají být projekty, které podpoří procesy změn a zlepší kvalitu života občanů. Projekty můžou zahrnovat několik koordinačních činností v různých kontextech a na různých místech. Zahájení NEB LAB bylo spuštěno výzvou k projevení zájmu stát se tzv. „přáteli“ Nového evropského Bauhausu, která se vztahuje na podniky a veřejné subjekty jako jsou města, regiony a další samosprávy. Výzva navazuje na poptávku výše zmíněných subjektů o strukturovanější zapojení do Nového evropského Bauhausu. Neziskové organizace se mohou přihlásit jako tzv. „partneři“. Výzvy jsou trvale otevřeny.

Více informací o zapojení do výzev a další informace týkající se NEB LAB naleznete na webových stránkách Evropské komise.

Jak na paušální částky v Horizontu Evropa?

Evropská komise vydala novou příručku k financování paušálními částkami (tzv. lump sums) v rámci programu Horizont Evropa. Hlavním důvodem pro zavedení paušálních částek v programu H2020/HEU bylo zjednodušení administrativní zátěže jak pro příjemce grantů, tak i pro Evropskou komisi a snaha vyhnout se finančním chybám. Právě zjednodušení administrativy má výzkumníkům umožnit věnovat víc času vědeckému obsahu projektu. Paušální částky jsou definovány předem a pevně stanoveny v grantové dohodě a jsou vypláceny po dokončení činností v pracovních balíčcích. Cílem dokumentu je představit výhody používání financování paušálními částkami a vysvětlit jejich implementaci. Celou příručku naleznete na webové stránce Evropské komise.

Za účelem bližšího představení nového typu financování uspořádala Evropská komise dne 7. dubna 2022 webinář pro stakeholdery. Více informací naleznete v zápise kanceláře CZELO. Další obdobná akce je plánována na 19. května 2022.

Nová cestovní mapa EU vyzývá k rozvoji technologií v energeticky náročných odvětvích

Evropská komise zveřejnila novou cestovní mapu průmyslových technologií pro nízkouhlíkové technologie v Evropském výzkumném prostoru (ERA), ve kterém najdete seznam klíčových nově vznikajících nízkouhlíkových technologií pro energeticky náročná průmyslová odvětví. Dokument doplňuje revidovanou Směrnici o průmyslových emisích navrženou 5. dubna, která pomůže dosáhnout ambicí Zelené dohody. Mezi klíčové body cestovní mapy patří vytvoření průmyslové aliance nebo podobné platformy pro nízkouhlíkové technologie v energeticky náročných průmyslových odvětvích s využitím synergií s partnerstvími Processes4Planet a Clean Steel Partnership s dalšími nástroji jako Inovační fond a InvestEU. Dalším cílem je navázání spolupráce s Evropským výborem pro normalizaci (CEN-CENELEC) a průmyslovými partnerstvími.

Více informací naleznete na webu CZELO.

EIT a COST prohlubují spolupráci v rámci inovačního řetězce

Evropský inovační a technologický institut (EIT) se spojil s Evropskou spoluprací ve vědeckém a technologickém výzkumu (COST) s cílem podpořit spolupráci mezi komunitami EIT a COST. V návaznosti na budování nového evropského výzkumného prostoru by nové partnerství mělo umožnit hlubší spolupráci mezi inovátory, vědci, výzkumnými institucemi a občanskou společností s cílem dále rozvíjet inovace a hledat nové tržní příležitosti. Lepší integrace znalostního trojúhelníku a zlepšení inovační výkonnosti v celé Evropě mohou zajistit udržitelný hospodářský růst, podpořit návratnost investic a generovat lepší pracovní místa.

Memorandum o porozumění mezi EIT a COST má za cíl idenfitikovat možné synergie a doplňkové činnosti v rámci systému výzkumu a inovací. Jako pilotní program pro spolupráci byl vybrán EIT Jumpstarter, který podporuje začínající inovátory ze zemí střední a východní Evropy a ze zemí jižní Evropy.

Více informací naleznete na webových stránkách EIT.

EIC zdvojnásobila počet svých programových manažerů a manažerek

Evropská rada pro inovace (EIC) má nové programové manažery a manažerky, kteří budou mít na starosti následující oblasti: 1. Vesmír, 2. Kvantové technologie a elektronika, 3. Konstrukce a AI a 4. Potraviny a zemědělské technologie. Programoví manažeři představují experty na vysoké úrovni jejichž cílem je vyvíjet strategickou vizi pro technologickou oblast své expertizy, přispět k výběru relevantních projektů do portfolia a směrovat je k naplnění předem definovaných cílů. Jsou jmenováni na dobu 4 let. Programoví manažeři pracují s projekty EIC a také s projekty z širšího inovačního ekosystému ve svých oborech. Dále spolupracují s Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT) a Evropskou radou pro výzkum (ERC).

Více informací naleznete na webových stránkách EIC.

Přihlaste se do výzev v oblasti vysoce výkonných výpočetních systémů

Byly zveřejněny 2 výzvy Evropského partnerství High Performance Computing v rámci programu Digitální Evropa. Výzvy jsou otevřeny od 20. dubna s uzávěrkou 28. června. Více informací o cílech, rozsahu a podmínkách účasti naleznete v dokumentu výzvy. Komplexní podmínky pro české žadatele dále naleznete na webových stránkách MŠMT ČR.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.