instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Cena ministra pro vynikající studenty a absolventy

8. 6. 2018
Cena ministra pro vynikající studenty a absolventy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů.

Cena se uděluje vynikajícím studentům nebo absolventům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu. Dále se tato cena uděluje studentovi nebo absolventovi bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

Konkrétní podmínky obsahuje Statut ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentůzde. Ocenění tvoří diplom a další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 50 000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 10 těchto ocenění.

Návrhy na udělení Ceny mohou rektoři vysokých škol podávat do 31. srpna 2018 odboru vysokých škol. Výběrové komise pro udělení ceny žádá o zasílání prací v listinné i v elektronické podobě.

Formulář k nominacím na udělení ceny je dostupný zde.

 

Zdroj: MŠMT