facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Expertní podpora Technologického centra v projektu CZERA

15. 4. 2021
Expertní podpora Technologického centra v projektu CZERA

Projekt CZERA se zaměřuje na poskytování komplexního portfolia podpůrných služeb nutných pro intenzivní zapojování výzkumných a inovačních stakeholderů ČR do Evropského výzkumného prostoru. Jeho řešitelem je Technologické centrum AV ČR.

Projekt sdílených činností s názvem „Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích“ (dále jen „CZERA“) se zaměřuje na poskytování komplexního portfolia podpůrných služeb nutných pro intenzivní zapojování výzkumných a inovačních stakeholderů ČR do Evropského výzkumného prostoru.

Řešitel projektu, Technologické centrum AV ČR, bude orgánům státní správy ČR odpovědným za výkon agendy výzkumu, vývoje a inovací a zejména výzkumným organizacím a podnikům ČR poskytovat svou expertní podporu, jež povede k vytváření příznivého prostředí k jejich intenzivní účasti v 9. rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa (2021–2027) a dalších mezinárodních iniciativách a programech výzkumu, vývoje a inovací rozvíjených na evropské úrovni. Tato podpora bude přitom účinně provázána rovněž s aktivitami centra EURAXESS ČR při Středisku společných činností AV ČR, v.v.i. a Národního kontaktního centra – gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i.

Projekt CZERA je realizován ode dne 1. ledna 2021 a bude probíhat do dne 31. prosince 2027, přičemž celkové náklady na jeho implementaci dosáhnou výše 289 886 056 Kč. Podpora na řešení projektu bude poskytována z prostředků rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za využití výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace. Projekt byl ke své implementaci schválen usnesením vlády ČR ze dne 25. ledna 2021 č. 71.

 

Zdroj: MŠMT