facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropská inovační rada hledá nové programové manažery

24. 3. 2020
Evropská inovační rada hledá nové programové manažery

Evropská komise vyhlásila výběrové řízení na programové manažery v oblasti průlomové čisté energie a environmentálních technologií.

Pokud jste občany členského státu EU s diplomem prokazujícím úspěšně ukončené alespoň čtyřleté univerzitní studium v této oblasti a/nebo v oblasti business administration, financí a projektového řízení, máte deset let odborné praxe, ale také vizionářské myšlení, schopnosti nadchnout a vést tým, dobře komunikovat, mimořádné organizační schopnosti a výbornou znalost angličtiny a dalšího oficiálního jazyka EU, a hlavně odvahu a chuť zapojit se do boje o prestižní pozici, zapojte se do výběrového řízení ZDE.

Datum uzávěrky je 16. dubna 2020 v 17 hodin.

Evropská inovační rada

Evropská komise nedávno představila výsledky pilotního projektu Evropské inovační rady. Z Horizontu 2020 by mělo být podpořeno 344 miliony EUR více než 100 zásadních nápadů z celé Evropy.

Celkem 63 nápadů je ve stadiu výzkumu, částka více než 162 milionů EUR (z pilotu EIC Pathfinder) umožní jejich autorům vyvinout průlomové technologie nebo je připravit na uplatnění na trhu, což by mohlo být základem pro vytvoření start -upu nebo spin-offu. Dalších 182 milionů EUR (z EIC Akcelerátoru) pro vybraných 44 projektů by mělo být využito pro start-upy a inovativní malé a střední podniky a podpořit tak jejich rozvoj a rychlý růst.

Již podruhé byly projekty z pilotu akcelerátoru podpořeny nejen granty, ale také investicemi do vlastního kapitálu (equity investments). Celkem 21 ze 44 příjemců pomoci obdrží smíšené (blended) financování. Dále obdrželo 573 start upů a malých a středních podniků ocenění Seal of Excellence, které jim usnadní přístup k podpoře z jiných zdrojů.

Role programových manažerů

Evropská inovační rada bude řídit financování novým způsobem. Řízením budou pověřeni programoví manažeři EIC. Jejich úkolem bude přivést projekty od návrhů až k strategickým průlomovým výsledkům.

Povinnostmi programových manažerů bude například radit Evropské komisi, jak nejlépe podporovat a prosazovat průlomové a disruptivní inovace, sledovat vývoj ve světě v dané oblasti, sledovat portfolio projektů EIC Pathfinder, propojovat autory projektů s potenciálními investory a spolupracovat s ostatními programovými manažery, pracovníky EIC a upozorňovat Evropskou komisi na bariéry v legislativě, které brzdí inovace. Současně budou ambasadory Evropské inovační rady, propagujícími výzvy Evropské inovační rady, komunikujícími s partnery v dané oblasti a účastnícími se doprovodných aktivit.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR