facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

12. ročník Českých hlaviček odstartoval

27. 3. 2018
12. ročník Českých hlaviček odstartoval

Obecně prospěšná společnost Česká hlava vyhlašuje již 12. ročník soutěže České hlavičky zaměřené na podporu nadaných středoškolských studentů v technických a přírodovědných oborech na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru.

V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích. V každé kategorii se uděluje jedna cena a laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč. Každá nominace může být současně přihlášena do několika kategorií.

Lhůta k podání přihlášek je 30. června 2018.

Soutěžní kategorie:

MERKUR „Člověk a společnost“, cena VŠE
Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti společenských a humanitních věd, tj. z oblasti ekonomie, historie, filosofie, psychologie, sociologie, pedagogiky, politologie, práva či z jiných příbuzných oborů, které zkoumají a popisují sociální a kulturní působení člověka a společnosti.

GENUS „Člověk a svět kolem něj“
Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd zlepšující, nebo chránící životní prostředí.

INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“
Cena se uděluje za práce a projekty v oblastech informatiky, matematiky, elektrotechniky a komunikace.

FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Cena se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání zejména v oblastech fyziky (případně teoretické fyziky), strojírenství, stavebnictví, průmyslu, či dopravy.

SANITAS „Život a zdraví člověka“
Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka.

Projekt České hlavičky je odvozen od mateřského projektu Česká hlava, který má v současné době dobře fungující mediální kampaň zaměřenou na popularizaci vědy v České republice a daří se mu zvyšovat společenskou prestiž vědeckých a technických pracovníků. Je završen pravidelným udělováním Národní ceny vlády Česká hlava a dalšími cenami z oblasti vědy a techniky.

České hlavičky jsou organizovány ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Vysokou školou ekonomickou v Praze a dalšími partnery. Kompletní statut vyhlašovaných cen a podmínky pro zaslání Vašich prací naleznete ZDE.

 

Zdroj: Česká hlava