facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

20. ročník konference mladých chemiků a biologů

2. 6. 2021
20. ročník konference mladých chemiků a biologů

Ve dnech 17. 5. až 21. 5. 2021 proběhla netradičně tradiční mezioborová konference mladých chemiků a biologů. A byla to konference výroční, dvacátá. Netradiční byla v tom, že jsme se nesešli osobně, ale celá konference byla on-line.

Výstřižek

Konferenci mladých chemiků a biologů organizují již dvacet let Česká společnost chemická, Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii a společnost MERCK. Konference dává možnost mladým vědcům a vědkyním, ale i studentům, aby si vyzkoušeli přednášet před publikem, seznámili se s tím, co se v České republice ve vědě děje, a aby zkusili navázat mezioborové spolupráce. Během uplynulých dvaceti ročníků prošlo konferencí více než 1100 mladých lidí a zpětná vazba je velmi pozitivní.

V letošním ročníků bylo prezentováno 49 přednášek a 67 posterů. Konference je rozdělena do 4 sekcí: Bioscience and Molecular biology, Organic chemistry and Catalysis, Advanced Analytics in Life Science a Materials for Life science. Odborná porota pracovala ve složení Ondřej Basczynski, Jaroslav Blahoš, Jiří Damborský, Pavel Drašar, Martin Fusek, Aleš Hampl, Martin Kotora, Stanislav Kukla, Petr Pompach, Šárka Pospíšilová, Ivo Starý, Irena Stará, Jitka Ulrichová, Ondřej Vaněk a Lucy Vojtová.

Vítězi posterové sekce, kteří obdrželi cenu Jitky Moravcové, se stali: Terezie Páníková, ÚOCHB AV ČR (Bioscience & Molecular Biology), Jakub Copko, ÚOCHB AV ČR (Organic Chemistry & Catalysis), Roman Tuzhilkin, Karlova Univerzita (Advanced Analytics in Life Science) a Jana Bartošíková, Masarykova Univerzita (Materials science for Life)

Jako nejlepší přednášky ocenila odborná komise prezentace: Fitore Kusari, BIOCEV (Bioscience & Molecular Biology), Václav Houska, ÚOCHB AV ČR(Organic Chemistry & Catalysis), Zuzana Osifová,  ÚOCHB AV ČR (Advanced Analytics in Life Science) a Zdeněk Farka, Masarykova Univerzita (Materials science for Life).

Gratuluji všem vítězům, ale i všem účastníkům k vydařené akci. Konference on-line nemá všechny atributy konference s osobním setkáním, ale díky skvělé práci agentury CBT a její ředitelky Ziny Peckové bylo vše na nejvyšší možné úrovni.

Na závěr mohu jen konstatovat: těšíme se na 21. ročník a doufáme, že se sejdeme zase v Milovech v hotelu Devět Skal.

 

Autor: Martin Fusek