facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Akademický senát Univerzity Palackého schválil statut nového ústavu CATRIN

19. 6. 2020
Akademický senát Univerzity Palackého schválil statut nového ústavu CATRIN

Po dvou letech intenzivních jednání vznikne na Univerzitě Palackého v Olomouci nový vysokoškolský ústav. Akademický senát UP schválil ve středu 17. června 2020 Statut Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií UP (CATRIN), do nějž budou integrována univerzitní vědecká centra.

zasedacka online1

Zřízení vysokoškolského ústavu schválil Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci (AS UP) již v prosinci minulého roku přijetím novely Statutu UP. Tehdy však senátoři neschválili statut samotného ústavu. „Návrh tohoto dokumentu Akademický senát UP vrátil k předkladateli k dopracování a upozornil přitom, že nebyly uspokojivě vypořádány všechny požadavky podmiňující schválení statutu vysokoškolského ústavu,“ uvedl tehdy Jiří Langer, předseda AS UP.

Nyní senátoři o schválení dokumentu nezbytného pro vznik vysokoškolského ústavu rozhodli po více než čtyřhodinové rozpravě. Úvodního slova se ujal rektor Jaroslav Miller, který zdůraznil, že každý velký projekt má svá rizika, a připomněl úspěšnou spolupráci vědeckých center během epidemie koronaviru. „Jako rektor jsem povinen usilovat o rozvoj univerzity. A já jsem přesvědčen, že díky integraci vědecko-výzkumných kapacit budeme schopni uspět ve světové konkurenci,“ řekl mimo jiné rektor. Navrhl také, aby dokument v případě schválení byl účinný od 1. října 2020.

Po vyslechnutí usnesení legislativní a ekonomické komise senátu se do diskuze vedle senátorů zapojili také děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala a předseda Akademického senátu PřF UP Tomáš Opatrný, kteří vyjádřili svůj nesouhlas se zřízením ústavu. Dále například prorektor pro strategii vědy a výzkumu Pavel Banáš, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Marián Hajdúch, profesor Pavel Hobza nebo ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík a další.

V hlasování se nakonec z třiadvaceti senátorů šestnáct vyjádřilo pro schválení statutu, jeden byl proti a šest senátorů se zdrželo. Usnesení ve znění: „AS UP schvaluje nový Statut Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií UP ve znění po jednání LK AS UP a ve znění přijatého pozměňovacího návrhu.“ bylo přijato.

„Ústav vidíme jako příležitost k rozvoji Univerzity Palackého, rozšíření multioborové spolupráce, legislativnímu ukotvení a stabilizaci vědeckých center. Jsme otevřeni spolupráci se všemi fakultami,“ uvedl k výsledku hlasování ředitel Centra regionu Haná Ivo Frébort

„Jsem rád, že po dvou letech nesmírného úsilí se podařilo proces přípravy vysokoškolského ústavu dotáhnout do konce. Před námi je nepochybně ještě velký kus práce, ale věřím, že dojde k uklidnění situace. Myslím, že i za pracovníky RCPTM mohu slíbit, že uděláme vše pro to, abychom přispěli k dalšímu vylepšování pozic Univerzity Palackého v mezinárodní konkurenci,“ doplnil ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Michal Otyepka.

Podrobnostem, vizím a cílům zřizovaného institutu se bude od září věnovat série komunikačních výstupů, kterou připravuje Oddělení komunikace Rektorátu UP.

 

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci, redakčně upraveno

Foto: Vojtěch Duda