facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Akademie věd ČR a Jihočeský kraj uzavřely dohodu o spolupráci

9. 2. 2018
Akademie věd ČR a Jihočeský kraj uzavřely dohodu o spolupráci

Efektivní výzkum pro potřeby regionu přinese nová vzájemná dohoda, kterou uzavřela Akademie věd ČR (AV ČR) s Jihočeským krajem. Rámcovou smlouvu o spolupráci podepsala ve středu 7. února 2018 předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská v Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích.

Díky rámcové dohodě bude moci Jihočeský kraj a organizace na jeho území úzce spolupracovat s akademiky na výzkumu v různých odvětvích a využívat jejich expertízy k řešení konkrétních problémů. „Akademická pracoviště nabízejí nezaujatou analýzu situace a mohou přinést inspirativní nadhled pro veřejnou správu v mnoha oblastech, od nejrůznějších sociologických šetření, průzkumů ekologických rizik až po kulturní otázky,“ uvedla přínosy vzájemné dohody předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Podpis dohody vítá také hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. „Opravdu mě těší spolupráce s institucí, která si svou vědeckou prací získala zaslouženou pozornost daleko za hranicemi České republiky. Věřím, že se bude úspěšně rozvíjet a pro obě strany bude zajímavou zkušeností,“ uvedla hejtmanka.

„Akademie věd ČR nabízí regionálním partnerům efektivní vědeckou pomoc při řešení úkolů sociálního, ekonomického, ekologického, přírodního a kulturního charakteru formou výzkumných projektů základního výzkumu a jeho aplikací. Výsledky spolupráce přispívají ke zvýšení kvality života v dané oblasti,“ uvedla členka Akademické rady Taťána Petrasová, odpovědná za koordinaci regionální spolupráce.

I když v jižních Čechách sídlí akademická pracoviště, která bádají převážně v přírodních vědách, smlouva pokrývá relativně širokou paletu oblastí, od přírodních věd, techniky až po humanitní obory, a kraj či zdejší organizace mohou oslovit jakýkoli z ústavů Akademie věd v České republice. Pracoviště AV ČR garantují odbornou kvalitu projektů, region zaručuje přínos konkrétních úkolů pro danou oblast. Téma projektu si určují region a akademická pracoviště společně.

Rámcová smlouva nevyvolává přímé náklady na krajský rozpočet, naopak vytváří podmínky pro využívání podpory Akademie věd ČR, která v programu regionální spolupráce poskytuje formou dotace až 200 tisíc korun na jeden projekt. Na řešení konkrétních projektů pak přispívají obě strany ke společnému financování regionální spolupráce.

 

Autor: Daniela Procházková, Biologické centrum AV ČR

Zdroj: AV ČR