facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Akademie věd ocenila nejlepší vědecké výsledky

16. 10. 2018
Akademie věd ocenila nejlepší vědecké výsledky

Předsedkyně Akademie věd České republiky (AV ČR) Eva Zažímalová udělila v úterý 16. října 2018 ceny za mimořádné výsledky ve výzkumu, popularizaci vědy a také ceny pro mladé vědecké pracovníky. Celkem bylo v Lannově vile v Praze oceněno 10 významných vědců.

V úterý 16. října 2018 v Lannově vile v Praze udělila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová čtyřem významným vědcům Cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ta se každoročně uděluje za výzkumné úspěchy, jež přispívají k prestiži české vědy v mezinárodním srovnání. Zažímalová zdůraznila, že laureáti uspěli ve vysoké konkurenci a jejich práce si velmi váží.

Tři mimořádné výsledky, čtyři ceny

Za společný výzkum byli oceněni Jiří Náprstek a Radomil Král z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. „Ocenění nás ujišťuje v tom, že naší práci někdo dlouhodobě a sleduje,“ komentoval úspěch Jiří Náprstek, který působí jako vedoucí vědecký pracovník na Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky na zmíněném ústavu. Pod jeho vedením se podařilo Radomilu Královi a jeho kolegům dosáhnout přínosu k rozvoji poznání v teoretické a numerické mechanice.

Jejich práce nese název Teoretické základy a implementace metody konečných prvků pro analýzu multidimenzionální Fokker-Planckovy rovnice a obsahuje několik zcela původních poznatků a postupů, nových i v mezinárodním měřítku, které do budoucna určí směr výzkumu řešení úloh stochastické dynamiky a stability. Výzkum je motivován zejména snahou lépe chránit různé konstrukce, ať už stavební, strojní, či letecké, před nejrůznějšími vlivy, jako jsou zemětřesení, větrné turbulence či extrémní vibrace.

Dalším oceněným za mimořádné výsledky se stal Miroslav Oborník z Biologického centra AV ČR za práci Evoluce a metabolismus mořského fytoplanktonu. Oborník vede Laboratoř evoluční protistologie Biologického centra AV ČR, zaměřenou na studium vývoje jednobuněčných eukaryot. Je předsedou vědecké rady Parazitologického ústavu a členem vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Posledním, který převzal cenu za mimořádné výsledky, je Jiří V. Outrata z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Cena mu byla udělena za výzkum s názvem Stabilita řešení optimalizačních a ekvilibriálních úloh vzhledem k parametrům. Oceněné výsledky jeho vědecké práce se týkají matematické analýzy tzv. nehladkých a mnohoznačných zobrazení. Tyto vysoce teoretické výsledky nejen významně přispívají k dalšímu rozvoji matematiky jakožto vědecké disciplíny, ale mají i široké praktické uplatnění v průmyslu a ekonomii. Lze je použít např. při návrhu elektronických obvodů nebo pro výpočet optimálních tvarů mechanických součástí strojů. Mohou být též využity při volbě optimální strategie výroby určité komodity v konkurenčním prostředí, případně při modifikování této strategie v závislosti na proměnlivé situaci na trhu.

Předsedkyně ocenila propagaci vědy

Během slavnostního aktu převzali tři vědci také Cenu předsedkyně AV ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Jan Bažant z Filosofického ústavu AV ČR se zabývá interdisciplinárním zkoumáním vlivu řecko-římské antiky na českou kulturu a kulturní tradici a analyzováním jejích projevů v architektuře, výtvarném umění či literatuře. Libor Juha z Fyzikálního ústavu AV ČR zase působil od začátku roku 2008 do konce roku 2017 jako vedoucí redaktor Československého časopisu pro fyziku, který je jedním z následnických periodik Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky založeného již v roce 1872. Časopis spojuje fyzikální výzkum s výukou fyziky a její popularizací a je jednou z nejstarších fyzikálních institucí v ČR. Třetím oceněným je František Vyskočil z Fyziologického ústavu AV ČR, který se zabývá především fyziologií a farmakologií synaptického přenosu v centrálním a periferním nervstvu, ale i biochemií a biofyzikou membrán a membránové sodnodraselné pumpy.

Předsedkyně Zažímalová předala rovněž Cenu AV ČR pro mladé vědecké pracovníky určenou badatelům do 35 let. Letošními laureáty jsou Tommaso Moraschini z Ústavu informatiky AV ČR, Vojtěch Szajkó z Historického ústavu AV ČR a Ondřej Vild z Botanického ústavu AV ČR.

Kromě ocenění vědci získají od Akademie věd také finanční odměnu. Ceny za mimořádné výsledky a pro mladé vědecké pracovníky jsou spojeny s částkou 500 tisíc Kč, dalšího půl milionu korun si mezi sebe rozdělí laureáti ceny za propagaci nebo popularizaci vědy.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)