facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Akademie věd udělovala slavnostní medaile

7. 2. 2019
Akademie věd udělovala slavnostní medaile

V tomto týdnu udělovala Akademie věd ČR hned dvě prestižní ocenění. Medaile Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách obdrželi Antonín Novotný a Miloslav Feistauer. Medaili Vojtěcha náprstka za popularizaci vědy dnes na slavnostním předávání dostali Jana Maříková Kubková, Jiří Sádlo a Dana Sephton.

Medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách letos získal dva matematici se světovým renomé. Francouz s českými kořeny, Antonín Novotný, a Miloslav Feistauer tento týden převzali prestižní akademické ocenění, které se udílí již od poloviny 60. let minulého století.

Miloslav Feistauer působí na Katedře numerické matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se především vývojem a analýzou numerických metod pro řešení parciálních diferenciálních rovnic. V posledních letech také významně přispěl k teorii a aplikacím nespojité Galerkinovy metody kombinující výhody metody konečných objemů a metody konečných prvků. Díky dlouhodobé spolupráci se Škodou Plzeň na vývoji parních turbín ale nalezly jeho vědecké výsledky využití i v průmyslu. Je spolupůvodcem patentů a spolupracuje také na výzkumu interakce proudících tekutin a elastických struktur s využitím například při simulaci vibrací křídel letadel či proudění vzduchu v lidských hlasivkách.

BM 1

Podobnými úspěchy se může pyšnit i druhý oceněný. Francouz se zvučným českým jménem Antonín Novotný studoval v Praze a habilitoval se ve Francii. Je autorem mnoha publikací o teorii rovnic stlačitelného proudění a jeho práce o problematice singulárních limit získala cenu AV ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Antonín Novotný se aktivně podílí na výchově doktorandů v rámci společného programu české a francouzské vlády. Spolu s Patrickem Penelem získal na Univerzitě v Toulonu podporu pro místo hostujícího profesora z Československa, resp. České republiky, které umožnilo pobyty na Univerzitě v Toulonu a spolupráci mnoha českých vědců s tamními kolegy.

„Nebudu skrývat dojetí. Ten okamžik je silnější než já,“ uvedl při přebírání Bolzanovy ceny Antonín Novotný a v lehčím duchu pokračoval: „Ocenění přijímám s rozpaky, a to ze dvou důvodů. Mám pocit, že si cenu nezasloužím. A pak – že jsem na ni příliš mlád.“

BM 4Na fotografii Antonín Novotný

Tři medaile za popularizaci 

Akademie věd dne 7. 2. 2019 také předávala Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy. Tu zavedla Akademie v roce 2002 a uděluje ji nejen svým pracovníkům a vědcům, ale také těm, kteří se svou každodenní činností zabývají popularizací vědy. V minulých letech ocenění získal například Jaroslav Petr nebo Jana Šrotová, šéfredaktorka nejstaršího českého přírodovědeckého časopisu ŽIVA.

Letos medaili získají hned tři lauretáti. Jana Maříková Kubková se dlouhodobě věnuje popularizaci archeologie, a to jak prostřednictvím tradičních výstav a přednášek, tak prostřednictvím virtuálních výstav, aplikací a dalších nových technologií. Coby autorka konceptu a vedoucí týmu stála mimo jiné za výstavou Obnova Pražského hradu mezi lety 1918–1929 či za projekty Heritage Route a Virtuální průvodce památkami Pražského hradu.

Jiří Sádlo, přední český biolog a znalec české krajiny, získal ocenění za zásluhy mimo jiné i řadu popularizačních knih. Je spoluautorem titulů jako Biologie krajiny: Biotopy České republiky (1999), Krajina zevnitř (2002) a Krajina a revoluce: Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí (2005). Vystupuje pravidelně také v rozhlase i televizi, a již déle než čtvrtstoletí je členem redakční rady časopisu Vesmír.

Dana Sephton působí v British Council jako vedoucí projektů v oblasti vědy, vzdělávání a umění a mezinárodní spolupráce, kde se intenzivně věnuje popularizaci vědy na středních i vysokých školách i mezi širokou veřejností. S AV ČR spolupracovala na všech ročnících listopadového Týdne vědy a techniky, kde organizovala většinu zahraničního programu. Studentům a mladým vědcům také zprostředkovává možnosti zapojení do mezinárodních projektů, zahraničních vědeckých festivalů a vzdělávacích akcí zejména ve Velké Británii.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Akademie věd ČR (1, 2)