facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Alliance4Life formálně potvrdila svou existenci

9. 10. 2019
Alliance4Life formálně potvrdila svou existenci

Zakládající členové Alliance4Life se dne 4. října 2019 sešli ve Vilniusu, aby podepsali memorandum o porozumění, které formálně utvrdilo existenci aliance jako trvalé struktury. Alliance4Life spojuje progresivní výzkumné instituce z oblasti živých věd z centrální a východní Evropy. Misí aliance je podporovat a posilovat excelenci ve výzkumu a vliv výzkumu na společnost, lidské zdraví i kvalitu života.

NK 09696

Podepsaní memoranda je pro všechny členy významným okamžikem oslavujícím úspěchy, kterých bylo dosaženo již za dva roky její existence. Podpisem partneři stvrdili svůj závazek dlouhodobého partnerství ve prospěch všech členů a celého regionu.

Formální existence aliance potvrzuje současný posun evropské výzkumné politiky a její sensitivnější přístup k potřebám vědy, výzkumu a inovací v zemích centrální a východní Evropy. Hlas Alliance4Life byl vyslyšen také při vyjednávání nového programu Horizon Europe a určitě bude slyšen i v budoucnosti. Alliance4Life chce být příkladem a inspirací ostatním institucím v méně produktivních regionech a sloužit jako centrum excelence.

Alliance4Life vznikla před dvěma lety jako projekt iniciovaný institutem CEITEC Masarykova univerzita s jasným posláním – pomoci překonat inovační mezeru. Jako startovací můstek pro rozvojové strategie všech sedmi pracovních skupin (vědecká evaluace, etika a integrita, lidské zdroje a mobilita, granty a financování, sdílené laboratoře, transfer technologií a komunikace vědy) posloužila srovnávací analýza. Projekt umožnil členům, aby se sešli při několika společných školeních a vypracovali soupis osvědčených a velmi cenných postupů pro všechny členy. Během setkání ve Vilniusu účastníci potvrdili, že se jim podařilo dosáhnout pokroku a pevná strategie, kterou společně vytvořili, bude v následujících letech realizována.

Členové Alliance4Life:

 

Zdroj: CEITEC