facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Alliance4Life usiluje o pozvednutí standardů vědy ve střední a východní Evropě

16. 1. 2018
Alliance4Life usiluje o pozvednutí standardů vědy ve střední a východní Evropě

Z prostředků poskytnutých Evropskou unií i z národních rozpočtů byly v zemích střední a východní Evropy v posledních deseti letech provedeny rozsáhlé investice do vědeckých center. Významné rozdíly přesto v celkovém vědeckém výkonu ve srovnání se západní Evropou přetrvávají. Na zlepšování vnitřní kultury a kvality řízení chtějí spolupracovat organizace ve sdružení Alliance4Life.

Podle odborníků jsou hlavními příčinami rozdrobené projektové financování a z něj vyplývající malá stabilita vědeckých týmů i celých organizací, které při závislosti na projektech neumí vědcům poskytnout jasnou dlouhodobou perspektivu. Výzkumné organizace, které dne 16.1.2018 oficiálně v Brně vytvořily Alliance4Life, se vyznačují tím, že mají ve svých oborech významný vědecký výkon, zejména se však chtějí systematicky věnovat zlepšování svého celkového fungování.

„Nečekáme, až nám spadnou do klína peníze, ale chceme ještě víc zapracovat na sobě. Nemá smysl stále si stěžovat na vnější podmínky, na pravidla EU a financování ze strany státu. Ve skutečnosti je toho velmi mnoho, co můžeme zlepšit sami,“ vysvětluje motivaci pro založení aliance Jiří Nantl, ředitel CEITEC na Masarykově univerzitě.

Organizace sdružené v Alliance4Life chtějí mimo jiné pracovat na zlepšování vnitřní kultury vědeckých pracovišť, kvality řízení a pravidlech personální politiky. „Není reálné, abychom k nám lákali mezinárodní talenty, a nebyli jim schopni nabídnout mezinárodně srovnatelné pracovní podmínky. To se netýká pouze platů, ale celého fungování organizace od účtárny po správu laboratoří,“ dodává Jiří Nantl. Jako jedna z možných aktivit je v rámci vedení aliance diskutována možnost založení vzdělávacího programu pro vedoucí, administrativní a servisní pracovníky vědeckých center v této části Evropy. Jiří Nantl, ředitel CEITEC na Masarykově univerzitě, upozorňuje, že v minulosti vlády i vědecké organizace ve střední a východní Evropě spoléhaly na prosté převzetí vzorů ze Západu, avšak ne vždy to mohlo fungovat: „Vzhledem ke složitosti a roztříštěnosti financování vědy po projektech je samotné řízení a provoz vědecké organizace v této části Evropy mnohem těžší disciplína, než jsou zvyklí experti ze Západu.“

Alliance4Life na zahajovací konferenci oficiálně propojila vědecká centra, která se do jisté míry již naučila tato úskalí překonávat, a chce pozitivně působit na vytváření podmínek pro vědu ve střední a východní Evropě. Jde o unikátní iniciativu. Alliance4Life je jediným sdružením vědeckých organizací napříč zeměmi střední a východní Evropy a propojuje univerzity i samostatné vědecké instituty. Má proto ambici, aby jejím prostřednictvím byl hlas kvalitní vědy z této části Evropy slyšet i v Bruselu.

Zapojené instituce:

Česká republika: CEITEC Masarykova univerzita; Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC)
Slovenská republika: Biomedicinské centrum Slovenské Akademie věd
Polsko: Lékařská univerzita v Lodzi
Chorvatsko: Univerzita v Zagrebu, Lékařská fakulta
Estonsko: Univerzita v Tartu
Litva: Vilniuská univerzita
Lotyšsko: Lotyšský ústav organické syntézy
Slovinsko: Univerzita v Lubljani
Maďarsko: Univerzita Semmelweis

 

Zdroj: CEITEC