facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Analýza: Hospodaření českých veřejných vysokých škol v letech 2011 - 2015

23. 11. 2016
Analýza: Hospodaření českých veřejných vysokých škol v letech 2011 - 2015

Technologické centrum Akademie věd zveřejnilo Analýzu výročních zpráv o hospodaření veřejných vysokých škol za roky 2011 - 2015.

Pracovníci TC AV v časové řadě ukazují, jak se měnily celkové výdaje VVŠ i jednotkové výdaje vztažené na jednoho studenta, absolventa, pracovníka VVŠ. Soustředili se dále na podíl výdajů na VaV ze zahraničních veřejných zdrojů, ve kterých v posuzovaném období převládaly zdroje z programů strukturálních fondů Evropské unie. Z dat dostupných z VZH se pokusili analyzovat také podíl výdajů na VaV ze soukromých zdrojů. Analýzy doprovázejí i mezinárodní porovnání. Poslední část analýzy ukazuje časový vývoj průměrných mezd pracovníků českých veřejných vysokých škol.

Zatímco celkové výdaje veřejných vysokých škol v přepočtených cenách se mezi roky 2011 a 2015 zvýšily o 6,3 %, celkový počet studentů VVŠ klesnul o 14 %. Výdaje na vzdělávací činnost na jednoho studenta vzrostly o 14 %. Počet studentů na jednoho akademického pracovníka se snížil z 19,4 % v roce 2011 na 16,4 % v roce 2015, v tomto ohledu se však Česká republika stále nachází daleko za průměrem EU.

Průměrné mzdy pracovníků VVŠ v letech 2011- 2015 téměř ve všech kategoriích monotónně rostly. Průměrná mzda všech akademických pracovníků v roce 2015 sice činila přibližně 45 tisíc Kč, rozdíly mezi jednotlivými VVŠ jsou však značné. Nejvyšší mzdy ve všech kategoriích akademických pracovníků jsou na MU Brno

Celou analýzu si můžete prohlédnout ZDE.

 

Zdroj:

tclogotypzakladnirgbcz