facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Bilance podpory aplikovaného výzkumu a činnosti TA ČR

15. 3. 2017
Bilance podpory aplikovaného výzkumu a činnosti TA ČR

Podpora aplikovaného výzkumu v ČR funguje. Technologická agentura ČR v současné době podporuje více než 1500 projektů aplikovaného výzkumu s ročním rozpočtem přes 4 miliardy korun. V letošním roce vyhlásí rekordní počet veřejných soutěží.

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek včera bilancoval podporu aplikovaného výzkumu v ČR a činnost Technologické agentury ČR včetně ročního působení Petra Očka v jejím čele.

Technologická agentura díky svým činnostem podněcuje zvyšování soukromých výdajů do výzkumu a vývoje. Od roku 2011 celkově vzrostly podnikové výdaje na VaV o 52 %. Rozpočet agentury na podporu projektů ze státního rozpočtu se podařilo navýšit na přibližně 3,6 miliardy korun v roce 2017, s výhledem na více než 4 miliardy korun v roce 2018.

Agentura také rozvíjí mezinárodní spolupráci s významnými institucemi. Klíčovým nástrojem agentury pro tuto spolupráci je program DELTA. Aktuálně byla vyhlášena společná výzva TA ČR a Spolkového ministerstva školství a výzkumu na podporu projektů českých a německých podniků a výzkumných organizací v oblasti Průmyslu 4.0.

Rok 2017 je pro TA ČR také rokem historicky rekordního počtu veřejných soutěží. Bude jich vyhlášeno celkem šest, z toho ve třech nových klíčových programech pro rozvoj českého hospodářství a společnosti. Po již zmíněné výzvě s Německem bude dále na konci března vyhlášena 1. veřejná soutěž v prvním z nově schválených programů s názvem ZÉTA, který je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení mladé výzkumné generace.Další nový program THÉTA podpoří projekty výzkumu a vývoje, které pomohou realizaci strategických vládních cílů v oblasti energetiky. První výzva bude vyhlášena na podzim letošního roku a celkově je na celý program plánováno ze státního rozpočtu 4 miliardy korun. Vláda rovněž v lednu 2017 schválila program ÉTA zaměřený na společensko-vědní oblast. ÉTA reaguje na aktuální společenské výzvy v této oblasti včetně těch souvisejících s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí a digitalizací (příprava na Společnost 4.0). První výzva bude vyhlášena v druhé polovině srpna a celkově je na tento program ze státního rozpočtu plánováno 2,4 miliard korun.

Z dalších výzev bude již na počátku dubna otevřena výzva v rámci jednoho z největších programů agentury s názvem EPSILON, který je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu v klíčových technologických oblastech. V polovině roku je plánována také další výzva v programu DELTA zaměřena na spolupráci s některými východoasijskými zeměmi.

 

Zdroj: Tisková zpráva TA ČR