facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Biologické centrum Akademie věd získalo evropský certifikát pro oblast lidských zdrojů

23. 2. 2019
Biologické centrum Akademie věd získalo evropský certifikát pro oblast lidských zdrojů

Biologické centrum Akademie věd ČR se zařadilo mezi první výzkumné instituce v České republice, které získaly prestižní evropský certifikát HR Excellence in Research Award. Ocenění uděluje Evropská komise výzkumným pracovištím jako značku kvalitního řízení lidských zdrojů, které stávajícím i potenciálním zaměstnancům zaručuje profesionální, přátelské a etické pracovní prostředí.

BC AVCR 44

Díky této evropské certifikaci Biologické centrum usiluje o to stát se atraktivnějším zaměstnavatelem pro špičkové odborníky z domova i ze zahraničí.

Jedněmi z nejdůležitějších bodů personální politiky je otevřené a transparentní přijímání nových zaměstnanců, profesní vzdělávání a dvojjazyčnost instituce. V strategických dokumentech, které Biologické centrum vypracovalo pro získání certifikátu, se zavázalo k řadě změn. „Pracujeme na webové aplikaci, kam se budou uchazeči hlásit on-line, budou tam zveřejněna přesná pravidla pro přijímací řízení, ale také zpětné hodnocení uchazeče,“ uvádí příklad hlavní řešitelka projektu Renata Novotná, jejíž tým pracoval na získání certifikátu téměř dva roky. „Mezi naše další úkoly patří oficiální zavedení angličtiny jako druhého pracovního jazyka, vytvoření systému profesního vzdělávání a mentoringu a také systému, jakým budeme vítat nové zaměstnance, aby se v naší instituci co nejsnáze orientovali a příjemně zapracovali,“ vysvětluje Renata Novotná. V neposlední řadě bude kladen důraz i na popularizaci vědeckých poznatků.

BC AVCR 21

„Získávat kvalitní vědecké pracovníky a zajistit pro jejich práci a rozvoj kariéry vhodné pracovní podmínky je pro nás jednou z hlavních priorit,“ zdůrazňuje ředitel Biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer. „Jsem rád, že se nám podařilo získat certifikát Evropské komise, a vnímám to jako velký závazek pro naše další zlepšování se,“ dodává. Ocenění HR Excellence in Research Award není přiděleno na neomezenou dobu, instituce se v pravidelných intervalech zodpovídá Evropské komisi z dosažených výsledků a musí svůj certifikát obhájit. Pravidelně si tak nastavuje další cíle rozvoje na poli lidských zdrojů.

Certifikace HR AWARD potvrzuje, že instituce plní podmínky Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodex přijímání vědeckých pracovníků, což je důležité i pro získávání evropských dotací na výzkum.

 

Zdroj: Biologické centrum AV ČR