facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Biotechnologové AV ČR se zapojí do špičkového celoevropského výzkumu

6. 3. 2021
Biotechnologové AV ČR se zapojí do špičkového celoevropského výzkumu

V programu Evropské unie Horizont 2020 INFRAIA získal projekt MOSBRI (Molecular-Scale Biophysics Research Infrastructure) grant ve výši 5 milionů eur. Na projektu se podílí konsorcium 13 akademických center excelence a dvou průmyslových partnerů z 11 různých evropských zemí koordinovaných Pasteur Institutem v Paříži. Jedním z partnerů je i Biotechnologický ústav AV ČR z centra BIOCEV.

Molekulární biofyzika zahrnuje studium architektury, dynamiky a interakcí obřích molekul života (proteinů, DNA, RNA, polysacharidů, lipidů) pomocí měření jejich fyzikálních vlastností. Je zásadní jak pro pochopení funkcí živých organismů, tak pro hledání cest, jak blokovat nebo vylepšit funkci těchto molekul, čehož se využívá zejména pro terapeutické účely. Dešifrování složitého chování makromolekulárních systémů vyžaduje mnohostranný přístup s řadou specifických biofyzikálních metod.

„Molekulární biofyzika je tak trochu popelkou mezi biomolekulárními obory. Žádná solidní práce zaměřená na biologické makromolekuly se bez těchto technik neobejde. Nově se rodící evropská infrastruktura pro molekulární biofyziku zaplní tuto mezeru a umožní rozvoj a ,popularizaci´ biofyzikálních metod v dosud nevídaném měřítku napříč Evropou,“ říká Jan Dohnálek, vedoucí Centra molekulární struktury Biotechnologického ústavu AV ČR.

Bezplatný přístup k technologiím i znalostem

Projekt MOSBRI vytvoří geograficky distribuovanou integrovanou výzkumnou infrastrukturu kombinující unikátní přístroje a odbornost jednotlivých partnerských laboratoří, což umožní řešit neobvykle širokou škálu otázek výzkumu biologických věd. Přístup k nabízeným špičkovým biofyzikálním technologiím a bezkonkurenční škále odborných znalostí konsorcia bude k dispozici bezplatně všem evropským výzkumným pracovníkům z akademické i průmyslové sféry.

MOSBRI zajistí optimální využití těchto pokročilých biofyzikálních technik a umožní společné aktivity konsorcia, jež povedou k rozvoji poznatků a technologií. Rovněž bude šířit své know-how prostřednictvím rozsáhlého programu vzdělávacích seminářů a konferencí, zvláště vhodných pro začínající výzkumné pracovníky a všechny, pro které je tento obor něčím novým.

MOSBRI tak bude hrát důležitou roli při udržování vedoucí pozice Evropy v rychle se rozvíjející oblasti výzkumu a vývoje molekulární biofyziky, která zaujímá strategickou pozici na křižovatce různých oborů, a je tedy zásadní pro buněčnou, molekulární a strukturní biologii, biologickou chemii, stejně jako pro biomedicínu a biotechnologie. Projekt MOSBRI bude zahájen 1. července 2021.

MOSBRI NetworkMap 20210201 768x804

členové konsorcia MOSBRI (Zdroj: mosbri.eu)

 

 

Zdroj: Akademie věd ČR

redakčně upraveno