facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Brožura: Mezinárodní spolupráce ČR-USA ve výzkumu a vývoji

5. 1. 2017
Brožura: Mezinárodní spolupráce ČR-USA ve výzkumu a vývoji

Dům zahraniční spolupráce vydal brožuru pro propagaci výzkumných výsledků Programu KONTAKT II (LH) v období 2011 až 2017. Brožura obsahuje příklady významných výzkumných výsledků získaných díky podpoře programu.

Čeští vědci se díky finanční podpoře z programu stali spolupracovníky na velice kvalitních projektech vědeckého světa a získali možnost pracovat v laboratořích v USA. V oblasti podpory česko-americké spolupráce programu KONTAKT II bylo za celé programové období vynaloženo 450,6 mil. korun českých ze státního rozpočtu na 202 schválených projektů. Jeden projekt trval průměrně 3 roky a měl k dispozici průměrně 2,2 miliónů korun českých na celou délku trvání projektu.

V roce 2016 MŠMT ČR schválilo program Inter-Excellence, který bude v dalších letech podporovat mezinárodní spolupráci ve vědě a naváže na výbornou praxi KONTAKTU II.

Broužuru si můžete stáhnout v českém i anglickém jazyce.

 

Zdroj: MŠMT